Anja Petrović - Psiholog

Anja Petrović, psiholog

Psiholog i praktičar transakcione analize (psihoterapijski pristup).
Bavi se psiho-socijalnim savetovanjem i koučingom u okviru privatne prakse. Poslednjih godina posebno se interesuje za rani razvoj dece, kao i za uticaj vaspitnih stilova na razvoj ličnosti.

Veruje da je roditeljstvo veština koja se može naučiti i da svako ima potencijal da bude dobar roditelj.