Milica (Orašanin) Dišić

Milica (Orašanin) Dišić, diplomirani stomatolog.

Rodjena je u Beogradu 1985. godine. Završila je osnovnu školu i Prvu beogradsku gimnaziju u Beogradu.
Zvanje doktora Stomatologije stekla je na Stomatološkom fakultetu u Beogradu gde je obavila i obavezan stručni staž.

Zaposlena je u stomatološkoj ordinaciji MODENT od januara 2013. godine. Redovno učestvuje na stručnim skupovima i tečajevima kontinuirane edukacije.

Volontira kao predavač – stručni saradnik u Školi roditeljstva Nada Lazić od 2015.godine u prostoru UK Parobrod.