Prof. dr Dragana Ćirović, Specijalista Fizikalne medicine i rehabilitacije

Prof. dr Dragana Ćirović, Specijalista Fizikalne medicine i rehabilitacije
Subspecijalista dečije fizijatrije, Naučni saradnik Medicinskog fakulteta u Beogradu

Prof. dr. Dragana Ćirović je 1991. diplomirala na Medicinskom Fakultetu Univerziteta u Beogradu, završila 1996.specijalizaciju fizikalne medicine i rehabilitacije. Magistrirala je 2000. godine na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Nastavila je da se usavršava pa je 2001. godine završila Kurs primene Botulinum toksina kod dece, Univerzitetska bolnica St.Anna, Brno, Češka; 2003. Stručno usavršavanje Skejby Sygehus Hospital, Danska; 2004. Stručno usavršavanje u Tokiju i Kjotu, Japan; 2007. Internacionalni seminar iz Fizikalne medicine i rehabilitacije Salzburg, Austrija; 2011. Doktorirala na Medicinskom fakultetu u Beogradu.

Od 1995. zaposlena na Univerzitetskoj Dečjoj klinici u Beogradu u Službi fizikalne medicine i rehabilitacije a od 2006. godine je šef odeljenja Fizijatrije. Od 2015. godine je zamenik šefa Katedre za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju a od 2017. član Republičke stručne komisije za medicinsku rehabilitaciju.

Bavi se fizijatrijskim lečenjem dece, urođenim anomalijama koštano – zglobnog sistema, deformitetima vrata, kičme, stopala, ortopedsko – traumatološkom rehabilitacijom, rehabilitacijom kod akutnih i hroničnih pedijatrijskih oboljenja, urodinamskim ispitivanjima kod dece sa disfunkcionalnim mokrenjem i enurezom, ranom rehabilitacijom operisanih kardiohirurških, transplantiranih pacijenata i rehabilitacijom bolesnika u intenzivnim negama.

Dobitnik je Sertifikata Evropskog borda za fizikalnu i rehabilitacionu medicinu (European PRM Board). Član je Udruženja Fizijatara Srbije, Srpskog lekarskog društva, Srpske lekarske komore, Udruženje Pedijatara Srbije, European Paediatric Surgeons Association, Spinal Cord Association, European Association for Cardiovascular Prevention and Rehabilitation (EACPR), European Society of Cardiology (ESC).

Kao autor ili koautor publikovala preko 190 radova u monografijama, knjigama, domaćim i stranim časopisima i zbornicima domaćih i međunarodnih kongresa.
Predavač po pozivu na domaćim i medjunarodnim kongresima, kontinuiranim edukacijama, na katedri za pedijatriju, sportsku medicinu i reumatologiju.
Mentor kadidatima za izradu doktorskih, akademskih, strukovnih i diplomskih radova.