Prim dr med Petar Borović

Prim dr med Petar Borović

Više od trideset godina bio zaposlen u Centru za promociju zdravlja Instituta za javno zdravlje Srbije „Dr Milan Jovanović Batut“.

Od treće godine studija (1974) na Medicinskom fakultetu u Beogradu aktivno uključen u rad Saveza Srbije protiv pušenja a dve godine kasnije i u Savetovalištu za odvikavanje od pušenja u neposrednom edukativnom radu zajedno sa bivšim ministrom zdravlja Srbije prof. dr Jovanom Cekićem . Još uvek radi u Savetovalištu za odvikavanje od pušenja po metodi prof dr McFarlanda i prof dr Elmana Foilkenberga iz Vašingtona.

Realizovao je i u učestvovao u brojnim programskim aktivnostima u zemlji i inostranstvu kroz edukaciju i promociju zdravih stilova života i u neposrednom radu sa zdravstvenim i prosvetnim radnicima i mladima. Autor je i koautor velikog broja fakultetskih udžbenika, među kojima su:„Kardiologija”(Medicinski fakultet u Beogradu 1993.), „Srce i krvni sudovi“ (Medicinski fakultet u Beogradu 1993), „Prevencija ishemijske bolesti srca”, „Monografija o hipertenziji – arterijska hipertenzija” (Univerzitet u Beogradu – Medicinski fakultet 2006) itd.

Danas je i gostujući profesor na redovnoj dodiplomskoj i postdiplomskoj nastavi na Medicinskom, Stomatološkom, Farmaceutskom, Pravnom, Ekonomskom, Fakultetu organizacionih nauka, Visokoj medicinskoj školi strukovnih studija, Vojno medicinskoj akademiji u Beogradu.

Autor je šest zdravstveno-vaspitnih priručnika o stresu, tri zdravstveno-vaspitna priručnika o sunčanju i zdravlju sa pratećim vizuelnim materijalom, tri priručnika o uticaju kofeina na stanje zdravlja organizma, i drugih.