Škola roditeljstva Nada Lazić

Program predavanja Škole roditeljstva Nada Lazić, prati razvoj deteta od začeća do navršene treće godine. Škola roditeljstva traje četiri nedelje, predavanja se održavaju tri puta nedeljno i besplatna su za sve polaznike.

Škola je namenjena je mladim roditeljima a pre svega trudnicama, ali predavanja mogu ravnopravno pohađati i njihovi partneri. U Školi roditeljstva dobiće dragocene savete o jedinstvenom životnom iskustvu za koje ih niko nije pripremao – roditeljstvu.

Tim stručnjaka u Školi pomoći će mladom paru da na pravilan način prevaziđe probleme sa kojima se većina mladih roditelja susreće.
Na predavanjima i radionicama polaznici mogu saznati sve o zdravim načinima za održavanje trudnoće, fiziologiji trudnoće kroz trimestre, pripremi za porođaj, porođaju, značaju majčinog mleka i dojenja, laktaciji, matičnim ćelijama, periodu nakon rođenja koji nazivamo babinje, odgajanju i nezi novorođenčeta, emotivnom razvoju bebe od prvog dana, promenama koje roditeljstvo unosi u brak i još mnogo toga. Angažovali smo tim lekara – pedijatara, defektologa, terapeuta, psihologa, stomatologa i drugih stručnjaka čije iskustvo i znanje pomažu polaznicima da izgrade svoj put ka stvaranju zdrave porodice.

Škola roditeljstva pruža mogućnost mladim roditeljima da uče kroz predavanja i radionice. Kako kroz svoje iskustvo tako i kroz iskustvo drugih. Kroz druženje sa drugim roditeljima i njihovom decom, kroz praktične časovi i projekcije filmova koje prate predavanja mogu da obogate znanje vezana za situacije sa kojima će se tek susretati.

Roditelji dece svih uzrasta mogu da nauče da odgovore na potrebe dece i ostvare sa njima odnos poverenja, poštovanja, razumevanja i ljubavi.
Po završetku jednomesečne edukacije polaznici dobijaju diplomu Diplomiranog roditelja, a na završnom predavanju i svoj primerak besplatnog priručnika za trudnice Nade Lazić „Od zdravih roditelja do zdravog potomstva“.

Škola roditeljstva je počela sa radom 2001. godine. Do 2009. godine predavanja su se održavala u GAK Narodni Front, u okviru Centra za edukaciju pacijenata i članova njihove porodice. U julu 2010. godine ponovo počinje sa radom ista ekipa entuzijasta, ovaj put pod pokroviteljstvom S.O. Savski venac. Škola radi u prostorijama Dečijeg kulturnog centra u Majdan-u i od marta 2015. god. i u UK Parobrod-u. Broj mesta je ograničen, zato savetujemo trudnice da se prijave minimum mesec dana unapred. Najbolji period za slušanje predavanja je od 15. nedelje trudnoće.

Udruženje Porodično gnezdo – Family Nest

Porodično gnezdo – Family Nest je dobrovoljno, nestranačko, nepolitičko, nevladino i neprofitno udruženje, osnovano radi ostvarivanja ciljeva u oblasti edukacije i pripreme za roditeljstvo kao i zdravstveno-socijalne zaštite roditelja i dece. Porodično gnezdo je osnovala grupa entuzijasta krajem 2010. kako bi ostvarila svoju misiju kroz edukativni i preventivno-zdravstveni rad sa osobama koje se pripremaju za roditeljstvo kroz projekat „Od zdravih roditelja do zdravog potomstva“.
Udruženje Porodično gnezdo se javno zalaže za promenu navika u pogledu očuvanja zdravlja unapređenjem zdravstvene kulture svih građana, pružanjem podrške ugroženim kategorijama dece, odraslih i osobama koje svoje potrebe zadovoljavaju na poseban način i pripreme za najvažniju ulogu u životu – roditeljstvo.

Radi ostvarivanja svojih ciljeva Udruženje Porodično gnezdo:

• Prikuplja i obrađuje stručnu i popularnu literaturu u oblasti zaštite, unapređenja i održavanja zdravlja,
• Organizuje, samo ili u zajednici sa drugim organizacijama, stručne skupove, savetovanja, seminare i druge oblike edukacije u oblasti zaštite i unapređenja zdravlja,
• Objavljuje knjige i druge publikacije o pitanjima koja se odnose na zaštitu zdravlja,
• Organizuje prosvetne radnike i druge stručnjake za rad na edukaciji dece i odraslih u oblasti očuvanja i unapređenja zdravlja sa posebnim akcentom na roditeljstvo,
• Organizuje volonterske akcije u cilju edukacije i informisanja građana,
• Sarađuje sa univerzitetima, školama, stručnim udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koje se bave zaštitom i očuvanjem zdravlja.

Članstvo u Udruženju je dobrovoljno, a član može biti svako lice koje prihvata ciljeve
Udruženja, Statut i podnese popunjenu i potpisanu pristupnicu.

Aktivnosti udruženja:

• Besplatna Škola roditeljstva,
• Susreti sa roditeljima i bebama do 6 meseci starosti,
• Akreditovan kurs D-1-2890-11 od strane Zdravstvenog saveta u okviru kontinuirane medicinske edukacije Značaj i prednosti isključivog dojenja, za zdravstvene radnike (lekari, medicinske sestre, zdravstveni tehničari). Predavači: dr A. Ivanović i Nada Lazić, dipl. defektolog. Realizovan u periodu 2011-2012. godine u organizaciji UMST KCS „Sestrinstvo“,
• Akreditovan kurs D-1-698/11 od strane Zdravstvenog saveta u okviru Kontinuirane medicinske edukacije Timski rad u psihofizičkoj pripremi trudnica za porođaj za zdravstvene radnike (lekari, medicinske sestre, zdravstveni tehničari, fizio i radni terapeuti) koji donosi 4 boda slušaocima u periodu mart 2011 – mart 2012. u organizaciji Društva fizioterapeuta Srbije ( www.fizio.org.rs), predavači Nadežda Lazić, Snežana Milanović, Slađana Dimić,
• Akreditovan kurs D-1-1178/13 od strane Zdravstvenog saveta u okviru Kontinuirane medicinske edukacije na temu „Škola roditeljstva“ za zdravstvene radnike (lekari, medicinske sestre, zdravstveni tehničari) koji donosi 6 bodova slušaocima u periodu maj 2013 – maj 2014. u organizaciji UMST KCS „Sestrinstvo“. Predavači: Prim. dr V. Marinković, dipl. psiholog master S. Đorđević i dipl. defektolog N. Lazić,
• Klub mama dojilja,
• Radionice „Od zdravih roditelja do zdravog potomstva“,
• Obuka zdravstvenih radnika za psihofizičku pripremu trudnica za porođaj – Prenatal ,
• Obuka za instruktore masaže za bebe – IAIM,
• Marte Meo – komunikacioni program prihvaćen kao uspešna metoda za prirodno podsticanje komunikacije osoba koje imaju izražene teškoće u ostvarivanju kvalitetnih interakcija sa drugima,
• Edukacija Senzorne integracije za pedagoge.