Category: Dodatni program

Istine i zablude o kontracepciji

Istine i zablude o kontracepciji

“Istine i zablude o kontracepciji” je novo predavanje u Školi roditeljstva Nada Lazić koje vodi dr sc. med. Katarina Sedlecki. Dr Sedlecki je specijalista ginekologije i akušerstva, savetnik u Republičkom centru za planiranje porodice Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić“.

Planiranje trudnoća savremenom kontracepcijom je medicinski i civilizacijski prikladno, jer omogućava efikasno razdvajanje prokreacije i seksualnosti, čuva i unapređuje zdravlje i plodnost žena i poboljšava kvalitet partnerskih odnosa i roditeljstva. Ipak, i dalje se veliki broj parova opredeljuje za nedovoljno efikasnu tradicionalnu kontracepciju, prvenstveno metod coitusa interruptusa, što za posledicu ima suočavanje sa neželjenim trudnoćama i izlaganje abortusima. Razlozi što se izbegava korišćenje savremene kontracepcije su strahovi i uverenja da će se njenom primenom narušiti izgled, zdravlje, plodnost i kvalitet seksualnih odnosa.

Na predavanju dr Katarine Sedlecki razmatramo opravdanost strahova i istinost uverenja, kao što su:

Da li je coitus interruptus (prekinuti snošaj) pouzdan kada je partner iskusan?

Da li će se osoba koja koristi kontraceptivnu pilulu ugojiti i deformisati?

Mogu li devojke mlađe od 18 godina da koriste kontraceptivne pilule?

Da li kontraceptivna pilula izaziva sterilitet?

Da li upotreba kontraceptivne pilule smanjuje seksualno zadovoljstvo?

Da li kontraceptivna pilula izaziva rak?

Treba li povremeno praviti pauze u korišćenju kontraceptivnih pilula?

Da li kondomi žulje i smanjuju seksualno zadovoljstvo?

Da li je stvarno sigurnije kada se koriste dva kondoma?

Može li muškarac da oseti “spiralu”?

Da li je spirala samo za žene koje su već rađale?

Da li istina da žena ne može zatrudneti dok doji bebu?

Kako izabrati odgovarajuću kontracepciju

 

Izvor: Škola roditeljstva Nada Lazić

 

Nova radionica Razgovaranje

Nova radionica Razgovaranje

Radionica „Razgovaranje“ je namenjena mamama i tatama koji žele da podele svoje brige i dileme na teme emotivnog razvoja deteta, emotivnih odnosa i problema, partnerskih i porodičnih odnosa i problema, razvoja kroz roditeljstvo i partnerstvo.

Na „Razgovaranju“ delimo, savetujemo se, pružamo podršku. „Razgovaranje“ je tačka gde ćete dobiti  podršku u rešavanju problema i dilema. Kako iskustveno, od onih u istoj situaciji, tako i od stručnog savetnika.

Radionicu mogu posećivati i nekadašnji polaznici Škole roditeljstva Nada Lazić, podjednako kao i grupa koja je prisutna na predavanjima tog meseca.

Izvor: Škola roditeljstva Nada Lazić

Brži razvoj govora – šta je važno

Brži razvoj govora – šta je važno

Deca uče kroz red i strukturu. Tako uče da rešavaju probleme, da razmišljaju , da ispravno postupaju čak i kada roditelj nije prisutan. Deca najbolje uče gledajući i slušajući roditelje. Važno je uspostaviti red, kao i strukturu dečijeg ponašanja.

Deci različitog uzrasta potrebne su različite vrste podrške i različite informacije. Ovo je važno za sve sfere psihomotornog razvoja, pa naravno i kada uče govor.

Zašto je važno da dete bude jasno vodjeno od prvog dana rodjenja?

Da bi roditelj bolje razumeo zašto su red i struktura tako važni, zamislite da opet počinjete da učite novi jezik:

1. Da li ćete bolje naučiti novi jezik ako vam vaš učitelj:
pokazuje kako se izgovaraju nove reči i uči vas pravilima novog jezika, istovremeno pokazujući novu reč na slici
ili
očekuje od vas da sami otkrijete kako se izgovaraju nove reči i kažnjava vas ako pogrešite?

2. Da li ćete naučiti bolje ako vam vaš učitelj :
daje informacije koje su vam potrebne da bi uspešno uradili zadatak, češće ih ponavlja
ili
ne daje vam potrebne inforamacije, a onda se ljuti kada zadatak ne uradite uspešno?

3. Da li ćete se više truditi da ispunite očekivanja vašeg učitelja ako on:
razgovara sa vama i pokazuje vam kako da sledeći put ispravno uradite ,sporije govoreći – skraćenim iskazom
ili
brzo govori, mnoštvo vama nepoznatih reči, kritkuje i “ruga” vam se kada pogrešite.

U odsustvu jasnih smernica i uspostavljanja reda dete može postati zbunjeno, a zbunjeno dete pretežno ne napreduje u dobrom smeru.

Kako roditelji uspostavljaju red i strukturu u ponašanju I razvoju govora?
Tako što:
– daju jasna upustva detetu za ponašanje
-jasno govore šta očekuju da dete uradi
– učestalo ponavljaju odredjene reči koje žele da dete nauči, kroz sporiji govor I kratak iskaz
– objašnjavaju razloge za pravila primereno uzrastu, a ne kažu samo „ zato“ , ili „zato što ja tako kažem”.
– pomažu detetu da uspe u bržem učenju tako što mu istovremeno imenuju pokazujući neki predmet (pojam) koji žele da dete nauči
– na uzrastu kada se govor razvio u dovoljnoj meri i dete već niže rečenice, podstiču dete da razmišlja i uvažavaju detetovo mišljenje, ne smeju se i ne omalovažavaju izneto mišljenje
– pregovaraju i dogovaraju se primereno razvojnom nivou detetu

Ali i tako što:
– razgovaraju sa detetom šta sve može da se desi i kako da se tada ponaša , pripremajući tako dete za neke teže situacije
– razgovaraju sa detetom o pravilima i saslušaju mišljenje deteta
– pomažu detetu da pronađe načine kako da ispravi svoje greške
– pravedni su i fleksibilni
– razgovaraju sa detetom i pružaju mu informacije potrebne da donese pravilnu odluku
– razgovaraju sa detetom o posledicama koje njegovi postupci imaju na druge
– kontrolišu svoju ljutnju
– ne prete detetu da će ga udariti, da ga više neće voleti ako je neposlušno ili pogreši,
– ne plaše dete da će doći veštica , babaroga , da će se mama razboleti i sl. ako ne posluša

Red i struktura, davanje informacija neophodnih za učenje čine stabilan putokaz za pravilan dečiji govorno-jezički i ukupan psihomotorni razvoj.

Izvor: Škola roditeljstva Nada Lazić

Psihomotorni razvoja beba uzrasta 4 do 18 meseci

Psihomotorni razvoja beba uzrasta 4 do 18 meseci

U grupi sa drugim roditeljima i bebama uz podršku i pomoć diplomiranog fizioterapeuta roditelji uče kako da na pravilan način stimulišu psihomotorni razvoj svoje bebe. Za pravilan razvoj važno je da beba boravi u određenim položajima i izvodi aktivnosti primerene njenom uzrastu koje je pripremaju za puzanje, sedenje i hodanje. Na radionicama roditelji uče kako da biraju i koriste igračke kako bi beba dobijala adekvatnu stimulaciju i razvijala krupnu i finu motoriku.

Pronađite datum održavanja radionice/predavanja na rasporedu radionica/predavanja za mesec u kom pohađate ciklus Škole roditeljstva Nada Lazić

Emotivne promene i razvoj deteta u prvoj godini života. Razvoj roditeljstva

Emotivne promene i razvoj deteta u prvoj godini života. Razvoj roditeljstva

Radionica je dopuna predavanja “Emotivni razvoj deteta u prvoj godini života” i “Razvoj roditeljstva”. Kao svojevrstan “Klub mladih roditelja”.

Radionici mogu prisustvovati i mladi roditelji koji nisu prisustvovali predavanjima.

Na radionici se radi na konkretnim problemima, pitanjima i temama koje se tiču emotivnog razvoja deteta u prvoj godini i kasnije a takođe i promena kroz koje prolazi mladi roditelji kada dođe beba. Kako se mogu pripremiti? Kako preduprediti probleme?

Radionica je koncipirana kao mesečna i uvek dostupna tačka podrške, podjednako tokom trudnoće kao i posle porođaja. Možete doći sami ili u paru ili  sa bebom. Možete podeliti svoje dileme i pitanja vezana kako za pravilan emotivni razvoj bebe, tako i za vaše nove životne uloge: roditelja, mame i tate. Razmeniti iskustva i postaviti svoju specifičnu temu ili problem.

Psihički razvoj bebe je dinamički proces koji počinje već u trudnoći i tokom porođaja, a zatim od prvog dana po rođenju. Temelji za razvoj stabilne, komunikativne, odgovorne, samopouzdane ličnosti se postavljaju u prvoj godini.

Za razumevanje bebinog razvoja je važno da znamo kako su ljubav i nežnost koju pružamo bebi ključni za bebin zdrav razvoj.  Kako pružiti ljubav i nežnost? Do prve godine života beba prolazi kroz nekoliko faza emotivnog razvoja koje se nadograđuju i nadovezuju. Svaka od faza ima svoje karakteristike i postavlja specifične zahteve pred roditelje.

Optimalna podrška bebi u emotivnom razvoju u prvoj godini daje osnove za dalje zdravo emotivno sazrevanje deteta.

Ovo znanje nam omogućava da dalje pozitivno razrešimo neke od osetljivih faza u bebinom i detetovom razvoju, kao što su: hranjenje, dijalog sa bebom, kontrola obavljanja nužde, poverenje deteta u sebe i okolni svet, odlazak u jaslice, obradnište i sl.

Mladi bračni par se sa dolaskom bebe suočava sa svojim novim ulogama u životu. Formiranjem svoje mlade porodice, mnogo toga se za mladi par menja i mnogo toga se dešava što je novo i nepoznato. Da li ste uspeli da formirate svoju nezavisnu porodicu ili ste “proširena porodice” porodice Vaših roditelja?

Potrebno je da mladi roditelji znaju kako da preuzmu odgovornost, postave prioritete i urade najbolje što mogu u ovoj fazi svog života.

Formiranje srećne i kompaktne porodice na zdrav, funkcionalan, odgovoran način kao i temelji za razvoj bebe kao samostalne, optimistične, empatične i komunikativne odrasle osobe postavlja se u prvoj godini bebinog života i mladog roditeljstva.

 

Izvor: Škola roditeljstva Nada Lazić

Pronađite datum održavanja radionice/predavanja na rasporedu radionica/predavanja Škole roditeljstva Nada Lazić

Susret roditelja i bebe sa pedijatrom i fizioterapeutom

Susret roditelja i bebe sa pedijatrom i fizioterapeutom

Interaktivna radionica sa roditeljima i bebama uzrasta 1 do 4 meseca.

Zašto vežbati sa bebom?

Danas se pouzdano zna da rani rast i pravilan razvoj motorike nije rezultat samo organskog sazrevanja, već i učenja određenih radnji. Ne možemo da utičemo na redosled pojave pokreta i aktivnosti, što znači da ne možemo da naučimo dete da sedi ili ustaje pre nego što dostigne određeni stepen zrelosti. Ali zavisno od stimulansa koje dete dobije postojaće razlika u kvalitetu njihovog izvođenja. Angažovanje roditelja i odraslih u njegovom okruženju može da omogući maksimalan razvoj njegovih potencijala.
Osnovne potrebe novorođenčeta nisu samo hrana, nega i ljubav, već i zadovoljenje potrebe za kretanjem. A to može da se ostvari fizičkim vežbanjem. Roditelji sa nestrpljenjem očekuju svaki novi bebin pokret, ali to uglavnom pasivno posmatraju iz straha da će je povrediti ili zato što ne znaju da je njoj potrebna pomoć da bi savladala određenu aktivnost. U najranijem uzrastu, zbog ograničene mogućnosti kretanja, bebe možda deluju bespomoćno, ali to ne znači da ih je lako povrediti. Vežbanje za bebu nije veći napor od onog kome je izložena prilikom povijanja ili kupanja. Ali se od tih aktivnosti razlikuje po cilju, a to je uspostavljanje šema pokreta i jačanje koštano-mišićnog sistema. Ciljanim vežbama se postiže potrebna čvrstina zglobova i mišića, kao i pravilno oblikovanje tela. Za rast i razvoj je neophodno i dobro funkcionisanje unutrašnjih organa što se postiže pravilnom ishranom ali i vežbanjem. Preporučuje se da se za vreme vežbanja roditelji direktno obraćaju detetu pričom, pesmom, dodirivanjem, ohrabrivanjem jer se na taj način uspostavlja dobra komunikacija sa detetom.
Kako vežbati sa bebom?

U najranijem uzrastu na stimulaciju dobijamo refleksni odgovor, ali kako dete sazreva i uvežbava pokrete, ubrzo prepoznaje šta od njega očekujemo i počinje da odgovara. To će biti brže i uspešnije ako se odvija na obostrano zadovoljstvo. Zato sa bebom treba vežbati isključivo kada je zdrava i raspoložena, a isto važi i za roditelje.
Preporuka je da se vežba svakodnevno u trajanju od 15 do 30 min nekim ustaljenim ritmom, pre kupanja ili pre povijanja, poštujući bebino raspoloženje. Ako tokom vežbi primetite promenu u ponašanju deteta, prekinite ih. Jedan od razloga može da bude i premor. Svaki roditelj već nakon nekoliko dana može da prepozna šta detetu prija i koliko duge vežbe treba da traju. Takođe ne treba vežbati sa detetom neposredno nakon jela, ali ni kada je gladno.
Redosled pojave određenih aktivnosti je isti kod sve dece, ali nije i vreme njihovog javljanja. Ono zavisi, ne samo od individualnih razlika, već i od spoljašnjih stimulansa kojima je beba izložena, kao i angažovanja roditelja. Takođe, ne treba porediti trenutne mogućnosti deteta sa njegovim vršnjacima, jer to može da poveća očekivanja roditelja ili da ih obeshrabri i utiče na to da odustanu od vežbanja sa bebom.

Pronađite datum održavanja radionice/predavanja na rasporedu radionica/predavanja za mesec u kom pohađate ciklus Škole roditeljstva Nada Lazić

Izvor: Škola roditeljstva Nada Lazić

OD PRVOG OBROKA!  1. oktobar 11 00 – 19 00, Dorćol Platz, Dobračina 59B

OD PRVOG OBROKA! 1. oktobar 11 00 – 19 00, Dorćol Platz, Dobračina 59B

Škola roditeljstva Nada Lazić u saradnji sa Art komunom Dorćol Platz organizuje drugi po redu Festival zdrave i pravilne ishrane dece “OD PRVOG OBROKA“,  1. oktobra od 11 do 19h u prostoru Dorćol Platz, Dobračina 59b u Beogradu. 

Sva predavanja i radionice su besplatni!

Festival čine predavanja i radionice kroz koje će roditelji i deca praktično savladati pripremu zdravog obroka, dečiji poligon za igru i edukaciju, kao i izložbeni deo festivala koji će ponuditi sve neophodno za zdrav i pravilan rast i razvoj dece.  Festival je namenjen trudnicama, roditeljima dece uzrasta od 0 do 10 godina i deci koja na festivalu mogu da se zabave u okviru programa zabavnih radionica.

I ovog puta sa nama su vrsni predavači, uglavnom iz ustanova koja se bave zdravim odgojem dece. Istakli bismo da roditelji najpre treba da prisustuju kratkim predavanjima nutricionista, doktora, gastroenterologa koja će trajati svega po pola sata, a onda i da u okviru 4 zanimljive radionice kuvanja nauče kako da deci spreme zdrav obrok. Sa nama će i ove godine biti udruženje Mali kuvari koji nastupaju zajedno sa PU “Dr Sima Miloševic”. Mali kuvari spremaju test za sve roditelje. Zanimljivo je da deca uzrasta od 3 do 7 godina zaista kuvaju i mogu nešto i da nauče roditelje.

Da bi roditelji mogli u miru da prate predavanja i radionice i za decu smo pripremili bogat program radionica. Moći ce da slikaju, prave ukrasne predmete od recikliranog materijala, vežbaju uz tim stručnjaka. Svoje radionice za decu držaće i psiholog i logoped, a deca kroz druženje na taj način mogu nesto novo i da nauče.

 

PREDAVANJA:

12.00 – 12.30 h Aqua Viva “Pokrenimo našu decu”

12.30 – 13.00 h „Vreme je da beba proba novu hranu kašikom” (uvođenje nemlečne hrane u ishranu) – nutricionista Živka Vlajković, Savetovalište za ishranu dece i omladine (6 – 12 m.)

13.30 – 14.00 h „Uticaj ishrane na rast i razvoj deteta” – pedijatar i gastroenterolog Dr.sci.med Ljiljana Abramović Savić (1- 3 g.)

14.30 – 15.00 h Nutrigen – ishrana u skladu sa genima – Dr Aleksandar Antović, Bio Save

15.00 – 15.30 h „Uticaj ishrane na rast i razvoj deteta” – pedijatar i gastroenterolog Dr.sci.med Ljiljana Abramović Savić (3 – 7 g.)

 

RADIONICE:

13.00 – 13.30 h PRIPREMA PRVOG OBROKA • Prva mlečna kaša – pirinčana kaša • Bebin ručak – kašica od povrća (krompir, šargarepa, tikvice), Voćni sok od jabuke i voćna kašica od breskve Radionicu vodi nutricionista Živka Vlajković

14.00 – 14.30 h DEČIJI ROLO SENDVIČ (obavezno prijavljivanje dece koja će učestvovati u radionici) Radionicu vodi nutricionista Vesna Zečević i kuvarica Ana Savić, Udruženje nutricionista i dijetetičara PU Srbije

15.30 – 16.00 h TATIN PEČENI LOSOS (obavezna prijava roditelja za radionicu) Radionicu vodi nutricionista Vesna Zečević i kuvarica Ana Savić, Udruženje nutricionista i dijetetičara PU Srbije.

16.00 – 17.00 h MALI KUVARI KUVAJU ZDRAVO – radionica za decu (deca pripremaju hranu prema instrukcijama nutricionista) Udruženje MALI KUVARI I PU Dr Sima Milošević

 

DEČIJI KORNER:

12.00 – 14.00 h Logopedska radionica Higia Logos (predčitačke sposobnosti, ovladavanje smetnji u čitanju i pisanju)

12.30 – 13.00 h Aqua Viva “Pokrenimo našu decu”

13.00 – 18.00 h Jasminin reciklažni kutak (dečiji poligon za igru i edukaciju)

13.00 – 14.00 h Vežbači bez granica (kreativne korektivne vežbe Centra za korektivnu gimnastiku, fizioterapeut Snežana Milanović)

14.00 – 16.00 h Moj psiholog Jasna Lovrić “Komunikacija kroz hranu”

14.30 – 16.00 h Velike uši – zečevi u akciji (likovna radionica sa likovnim umetnikom Majom Djordjević)

Obuka zdravstvenih radnika za psihofizičku pripremu trudnica Prenatal

Obuka zdravstvenih radnika za psihofizičku pripremu trudnica Prenatal

Cilj ove obuke je sticanje znanja o značaju timskog rada u sprovođenju psihofizičke pripreme za porođaj, mestu i ulozi svakog člana tima ponaosob, sa ciljem povećanja kvaliteta porađanja i smanjenja neželjenih negativnih posledica kako za ženu, tako i po dete. Kroz praktičan rad (vežbe) polaznici se upoznaju sa primenom aktuelnih stavova u savremenom porodiljstvu, korišćenjem najnovijih informacija o sadržaju i metodeologiji sprovođenja programa psihofizičke pripreme.

Zakazivanje na: 065 2700635 (Porodično gnezdo)

Obilazak porodilišta

Obilazak porodilišta

Obilazak porodilišta ima za cilj da pomogne trudnicama da prepoznaju put koji ce proći od momenta ulaska u porodilište do porođaja.

Pronađite datum održavanja radionice/predavanja na rasporedu radionica/predavanja za mesec u kom pohađate ciklus Škole roditeljstva Nada Lazić

Izvor: Škola roditeljstva Nada Lazić

Bebina ishrana

Bebina ishrana

Radionica o ishrani beba od 4. do 12. meseca

Na radionici možete naučiti sve o ishrani bebe nemlečnom hranom. Vašem detetu je pored puno topline i nežnosti, za normalan rast, razvoj i srećno detinjstvo neophodna i pravilna ishrana. U perodu od 4. do 6. meseca beba dostigne potrebnu zrelost da pored mleka uvede i nemlečnu hranu.
Teme su:

  • prvi bebini zalogaji kašičicom – kada, kako i kojom hranom početi.
  • bebin jelovnik tokom sedmog meseca, pravilna kombinacija namirnica.
  • ishrana i jelovnici od 9. do 12. meseca.
  • ishrana bebe prilagođena zdravstvenim problemima: anemija, zatvor, infekcije.
  • jelovnik za bebe koje su netolerantne na kravlje mleko.

Radionica o ishrani deteta od druge godine na dalje

Tokom druge godine beba nastavlja da otkriva nove ukuse i uči da se hrani samostalno iako možda još uvek sisa. Od treće godine pa do polaska u školu dete postaje samostalno u hranjenju. Prolazeći kroz periode bržeg ili sporijeg rasta, prolazi i kroz faze dobrog ili lošeg apetita. Ceo ovaj period detinjstva je važan i postavlja osnove za navikavanje na prirodne ukuse hrane i stvaranje navika u ishrani kojima će se uvek vraćati.

Na zahtev polaznika teme mogu biti:

  • kako ishrana utiče na rast i razvoj, koliko hrane treba deci, principi pravilne ishrane (uobročenost, raznovrsnot, načini pripreme obroka)
  • imunitet i razvoj mozga posmatrano kroz ishranu u drugoj godini
  • pojam zdrave užine, šećer ili ne
  • problemi u ishrani dvogodišnjaka kao što su probirljivost, netolerancija na hranu, anemija, zatvor.

Pronađite datum održavanja radionice/predavanja na rasporedu radionica/predavanja za mesec u kom pohađate ciklus Škole roditeljstva Nada Lazić

Izvor: Škola roditeljstva Nada Lazić