Obilazak porodilišta

Obilazak porodilišta

Obilazak porodilišta ima za cilj da pomogne trudnicama da prepoznaju put koji ce proći od momenta ulaska u porodilište do porođaja.

Pronađite datum održavanja radionice/predavanja na rasporedu radionica/predavanja za mesec u kom pohađate ciklus Škole roditeljstva Nada Lazić

Kontakt telefon: 063/607-135