Vakcinacija

Kako Svetska zdravstvena organizacija naglašava,  ništa osim čiste pijaće vode, ni visok standard stanovništva, pa ni antibiotici, nema toliki značaj u smanjenju smrtnosti, koliku ulogu ima imunizacija stanovništva, misleći pre svega na dečiji uzrast. Prema zakonu koji je kod nas na snazi, deca primaju ukupno deset vakcina. Od prvog Oktobra 2017 godine se uvodi još […]

Superiornost majčinog mleka, isključivo dojenje do šest meseci

Cilj predavanja je upoznavanje budućih roditelja o važnosti dojenja i isključivog hranjenja majčinim mlekom (minimum šest meseci). Uloga kolostruma, značaj održavanja laktacije u kriznim periodima dojenja. Majčino mleko ima zaštitnu ulogu, idealna je hrana, stimuliše razvoj, omogućava sazrevanje funkcija GIT-a, stimuliše imunološki sistem i razvoj ličnosti deteta, i umanjuje učestalost oboljevanja deteta. Izvor: Škola roditeljstva […]

Bolesti vena

Dok se arterijska cirkulacija odvija pod direktnim uticajem srčanih kontrakcija i uz pomoć elastičnosti zidova arterija, venska cirkulacija zavisi od kontrakcija mišića potkolenice i uz pomoć zalistaka, ventila unutar velikih vena, stub venske krvi se polako „penje“ ka srcu. Savremeni način života, dugotrajno sedenje na poslu, odsustvo fizičke aktivnosti i sve češća gojaznost onemogućavaju dejstvo […]

Ishrana u trudnoći i nakon porođaja

Trudnoća je nutritivno najzahtevniji  period za ženu, sa značajnim promenama u metabolizmu i funkciji digestivnog sistema. Pravilna ishrana mogućava razvoj bebe i čuva zdravlje majke! Trudnoća traje 40 nedelja, ili tri trimestra. U svakom od njih beba zahteva određene nutrijente pa se ishrana prilagođava trenutnim potrebama trudnice, tj, ploda. Tokom trudnoće potreba za vitaminima i […]

Razvoj roditeljstva

Psihologija roditeljstva proučava promene koje nastaju ispunjenjem funkcije roditeljstva, ispituje značaj koji novostečeni status roditelja ima za ličnost, ispituje rast i razvoj roditelja kroz roditeljstvo. Ideje i predstave o sebi kao o budućem roditelju, javljaju se još u najranijem detinjstvu. U periodu do zrelosti ovaj razvoj ide u pravcu prihvatanja i odbacivanja odlika svojih roditelja […]

Babinje – prvih 40 dana nakon porođaja

U prvih šest nedelja posle porođaja, Vaše telo se polako oporavlja. Navikava se na nove promene od kojih je na prvom mestu je svakako dojenje. Promene se dešavaju od dana do dana i potrebno je da znate šta Vas čeka da bi se pripremile i da ne bi gubile dragocene trenutke. Da bi taj period […]

Emotivni razvoj deteta u prvoj godini života

Dok očekuju rođenje bebe, budući roditelji se najviše fokusiraju na fizički aspekt njenog dolaska – kako da je smeste, neguju, hrane, oblače. Najčešće nisu svesni da je podjednako važan ako ne i važniji aspekt razvoja bebe, njen emotivni razvoj u kom učestvuju od prvog dana po rođenju. Na ovom predavanju govorimo o tome kako da […]

Obezboljavanje porođaja

Epiduralna analgezija kao savremena metoda u obezboljavanju porođaja. Kada i kako se daje epiduralna anestezija? Kada nije moguć porođaj sa epiduralom? Ko može, a ko ne može da dobije epidural? Kako deluje? Izvor: Škola roditeljstva Nada Lazić

Karakteristike motornog razvoja deteta do navršene prve godine

Upoznavanje roditelja sa karakteristikama motornog razvoja deteta od rođenja do navršene prve godine. Upoznavanje sa pokazateljima normalnog razvoja kretanja i alarmantnim znacima nepravilnog držanja u prvoj godini života deteta kako bi se u slučaju potrebe obratili lekaru. Preporuke za stimulaciju kroz uzimanje, držanje, nošenje, korišćenje igračaka. Kratak osvrt na urođene i stečne deformitete i njihovo […]

Promene i nega kože u trudnoći i nega kože beba

Izvor: Škola roditeljstva Nada Lazić

Matične ćelije i njihova primena u savremenoj medicini

Šta su matične ćelije, kako i odakle se uzimaju? Zašto je važno deponovati ih po rođenju deteta? Današnja istraživanja pokazuju da je moguće koristiti matične ćelije u lečenju određenih bolesti ili kao pomoć pri obnavljanju oštećenih tkiva. Najefikasnije je u te svrhe koristiti sopstvene matične ćelije, ukoliko je to moguće. Još mnogo više o matičnim […]

Savremena stomatologija i roditeljstvo

Značaj oralnog zdravlja. Kako izabrati pravog lekara i šta od njega zahtevati? Koji tretmani mogu i treba da se rade u trudnoći, pre i posle nje? Stomatološki preblemi kod dece, urođene anomalije, smena mlečnih zuba. Kako motivisati dete i naučiti ga da pravilno održava higijenu usne duplje? Zaštita i profilaksa, minimalno invazivni tretmani, povrede i […]

Stimulacija i razvoj govora

Razvoj govora i prepoznavanje poremećaja verbalne komunikacije, način stimulacije, razvijanje govora kod dece do treće godine

Pravilna ishrana tokom trudnoće i nakon porođaja za zdravu i naprednu bebu

Značaj pravilne i uravnotežene ishrane. Unos optimalne količine voća, povrća, vitamina,

Značaj psihofizičke pripreme za porođaj

Upoznavanje sa fiziologijom porođaja, fazama kroz koje porodilja prolazi, očekivanim promenama u i na telu, značajem fizičke akivnosti i kondicije za kvalitetan porođaj, kao i za period posle porođaja. Psihofizička priprema za porođaj od izuzetnog je značaja i za prevazilaženje straha od porođaja i porođajnih bolova. Izvor: Škola roditeljstva Nada Lazić

Fiziologija trudnoće kroz trimestre i porođaj

Pravilan razvoj trudnoće kroz trimestre, pregledi buduće mame i bebe, osvrt na najčešća patološka stanja u trudnoći. Izvor: Škola roditeljstva Nada Lazić

Praktični čas – završni čas

Na Završnom i praktičnom času učimo: Nega kože kod novorođenčeta je delikatna, jer je dečija koža osetljiva i nedovoljno razvijena. Kupanje i  nega normalne kože treba da bude radost roditelja i novorodjenčeta. Promene na bebinoj koži kao sto su: ojed, osip od vrućine, temenjača…iziskuju posebnu negu. Obrada i nega pupčanog patrljka, takodje je vazan deo […]