Fiziologija trudnoće kroz trimestre i porođaj

Fiziologija trudnoće kroz trimestre i porođaj

Pravilan razvoj trudnoće kroz trimestre, pregledi buduće mame i bebe, osvrt na najčešća patološka stanja u trudnoći.

Izvor: Škola roditeljstva Nada Lazić