Matične ćelije i njihova primena u savremenoj medicini

Matične ćelije i njihova primena u savremenoj medicini

Šta su matične ćelije, kako i odakle se uzimaju?

Zašto je važno deponovati ih po rođenju deteta?

Današnja istraživanja pokazuju da je moguće koristiti matične ćelije u lečenju određenih bolesti ili kao pomoć pri obnavljanju oštećenih tkiva. Najefikasnije je u te svrhe koristiti sopstvene matične ćelije, ukoliko je to moguće.

Još mnogo više o matičnim ćelijama, deponovanju i primeni na predavanju.

Izvor: Škola roditeljstva Nada Lazić