Category: Dodatni program

Vežbe za trudnice

Vežbe za trudnice

Program psihofizičke pripreme za porođaj

Da bi se trudnice osećale dobro i mogle da obavljaju uobičajene aktivnosti bez većih poteškoća, neophodno je da budu u dobroj fizičkoj kondiciji što se postiže redovnim vežbanjem. Umerena fizička aktivnost ima blagotvoran uticaj kako na ženu tako i na dete. Ako je žena dobrog zdravlja uz dozvolu lekara može da vežba tokom čitave trudnoće. Jedino fizioterapijski postupci omogućavaju da se telo sa što manje poteškoća prilagodi promenama koje nastaju u “drugom stanju”.

Vežbanje u trudnoći ima za cilj:

 • Poboljšanje opšte kondicije kroz dozirane programe individualno prilagođene
 • Jačanje pojedinih grupa mišića i povećanje elastičnosti ligamenata, zglobova i mišića posebno u predelu karlice
 • Ovladavanje aktivnim disanjem
 • Postizanje opšte i lokalne relaksacije
 • Održavanje dobrog mišićnog tonusa karličnog dna tokom trudnoće i nakon porođaja
 • Postizanje bolje kontrole telesne težine
 • Otklanjanje nekih fizičkih smetnji (bol u leđima, otoci na nogama zbog usporene cirkulacije…)

Škola za brak Nada Lazić organizuje psihofizičke pripreme za trudnice. Detalje možete pronaći na rasporedu radionica.

 

Izvor: Škola roditeljstva Nada Lazić

 

Marte Meo® uvodni kurs

Marte Meo® uvodni kurs

Udruženje Porodično gnezdo i Škola roditeljstva Nada Lazić Beograd, Akademija za razvojnu rehabilitaciju “Klinika za dječje bolesti” Zagreb i MARTE MEO® International Holandija, organizuju uvodni kurs 20. i 21. januara 2017. u DKC Majdan, Kozjačka 3-5.

Marte Meo je komunikacioni program prihvaćen kao uspešna metoda za prirodno podsticanje komunikacije osoba koje imaju izražene teškoće u ostvarivanju kvalitetnih interakcija sa drugima. Razvijan je kao način za praktično pomaganje roditeljima autistične dece da ostvare uspešan kontakt i vremenom je prerastao u praktični program za prirodno poboljšanje komunikacije osoba svih uzrasta, od dojenčadi do starih i nemoćnih, što je dovelo do toga da se postepeno prihvata u stručnom usavršavanju kao komunikacioni standard u mnogim zemljama Evrope i sveta.

Uvodni kurs je namenjen:

 • stručnjacima koji se bave rehabilitacijom dece koja imaju teškoće u razvoju (lekarima, psiholozima, defektolozima, radnim terapeutima, fizioterapeutima, medicinskim sestrama)
 • onima koji se bave vaspitanjem dece (članovima stručnih timova pedagoških ustanova učiteljima i vaspitačima)
 • roditeljima

Kurs vode:

Silvija Philipps Reichherzer, prof. psihologije, AMI Montessori specal edukator 3-6, Marte Meo licencna supervizorka, voditelj uvodnih kurseva i stručnih usavršavanja Akademije za razvojnu rehabilitaciju u području Montessori pedagogije i Marte Meo® prirodne potpore razvoju. Ima dugogodišnje iskustvo u radu sa decom sa teškoćama u razvoju. Autor je radnih listova za razvoj grafomotorike “Igre olovkom” i knjige “Montessori priprema za život-odogoj neovisnosti i odgovornosti”.

Nadežda Lazić, dipl.defektolog, Marte Meo coleague trainer /u edukaciji, autor i organizator ”Škole roditeljstva Nada Lazić,, Marte Meo praktičar, sertifikovan Beby frendli edukator, autor, organizator i predavač u ,,Školi roditeljstva Nada Lazić, jedan od utora autorizovanog programa ,,Prenatal,, . Autor priručnika tri izdanja ,,Od zdravih roditelja do zdravog potomstva,,

Snežana Milanović, diplomirani fizioterapeut Marte Meo coleague trainer /u edukaciji, osnivač privatne fizioterapeutske prakse Centar za korektivnu gimnastiku, Marte Meo praktičar, IAIM licencirani instruktor masaže beba, ima višegodišnje iskustvo u radu sa trudnicama, bebama i decom predškolskog i školskog uzrasta, stručni saradnik „Škole roditeljstva Nada Lazić“i autorizovanog programa„Prenatal“, portala YuMama, časopisa „Moj Pedijatar“ i „Zdravo dete“, koautor priručnika „Od zdravih roditelja do zdravog potomstva“

Kurs služi kao uvod u dalje usavršavanje u Marte Meo® metodi.

Polaznici uvodnog kursa će dobiti potvrde Akademije za razvojnu rehabilitaciju.

Cena dvodnevnog seminara: 3000,00

za roditelje koji dolaze u paru cena je 4000,00

za studente 1000,00

Informacije i obavezne prijave na: 064/26-72-238 Snežana Milanović i na milanovic.fizio@gmail.com

PROGRAM:

Petak 20.01.2017.

Temelji prirodne potpore razvoju – obeležja komunikacije dece i odraslih

Od 17:00 do 18:30

Interakcija sa detetom- uspostavljanje kontakta

(praćenje detetovog ponašanja, pričanje o događanjima ” tu i sad”, davanje vremena detetu da reaguje, potvrđivanje detetovog ponašanja)

Pauza 18:30 do 19:00

Od 19:00 do 20:00

Igranje sa detetom

(potvrđivanje detetovih nastojanja, opisivanje šta dete radi, deljenje osećaja)

Navođenje deteta da sarađuje (sluša odraslu osobu)

(davanje do znanja što se očekuje, dogovaranje, potvrđivanje saradnje)

Razvijanje empatije

(pričanje detetu šta drugi doživljavaju)

Subota 21.01.2017.

Od 9:00 do 12:30

Primena prirodnih elemenata potpore razvoju u situacijama kad je interakcija deteta i odraslog narušena

Pauza 10:30 do 11:00

Od 12:30 do 13:00

Diskusija i podela potvrda

Marte Meo® edukacija za praktičare

Marte Meo® edukacija za praktičare

Udruženje Porodično gnezdo i Škola roditeljstva Nada Lazić Beograd, Akademija za razvojnu rehabilitaciju “Klinika za dječje bolesti” Zagreb i MARTE MEO® International Holandija, organizuju prvi put u Beogradu edukaciju za Marte Meo praktičare 22. aprila do 17. septembra 2016. u DKC Majdan, Kozjačka 3-5.

Marte Meo je komunikacioni program prihvaćen kao uspešna metoda za prirodno podsticanje komunikacije osoba koje imaju izražene teškoće u ostvarivanju kvalitetnih interakcija sa drugima. Razvijan je kao način za praktično pomaganje roditeljima autistične dece da ostvare uspešan kontakt i vremenom je prerastao u praktični program za prirodno poboljšanje komunikacije osoba svih uzrasta, od dojenčadi do starih i nemoćnih, što je dovelo do toga da se postepeno prihvata u stručnom usavršavanju kao komunikacioni standard u mnogim zemljama Evrope i sveta.

Stručno usavršavanje za Marte Meo praktičare je namenjeno:

 • stručnjacima koji se bave rehabilitacijom dece koja imaju teškoće u razvoju (lekarima, psiholozima, defektolozima, radnim terapeutima, fizioterapeutima, medicinskim sestrama)
 • onima koji se bave vaspitanjem dece (članovima stručnih timova pedagoških ustanova učiteljima i vaspitačima)
 • roditeljima

Kurs vodi:

Silvija Philipps Reichherzer, prof. psihologije, AMI Montessori specal edukator 3-6, Marte Meo licencna supervizorka, voditelj uvodnih kurseva i stručnih usavršavanja Akademije za razvojnu rehabilitaciju u području Montessori pedagogije i Marte Meo® prirodne potpore razvoju. Ima dugogodišnje iskustvo u radu sa decom sa teškoćama u razvoju. Autor je radnih listova za razvoj grafomotorike “Igre olovkom” i knjige “Montessori priprema za život-odogoj neovisnosti i odgovornosti”.

Edukacija se sastoji od 30-40 sati (22.-23. aprila, 24.-25. juna i 16.-17. septembra 2016.) u kojima se putem video zapisa komunikacijskih interakcija sprovodi analiza I utvrđivanja Marte Meo® elemenata kojima se ostvaruje kontakt, saradnja i vođenje sa ciljem primene Marte Meo® metode u svakodnevnom radu sa osobama, pre svega decom sa smetnjama u razvoju.

Polaznici edukacije će dobiti međunarodno priznate sertifikate za Marte Meo praktičare.

 

Cena tromesečnog seminara: 390 evra i 3000din

Plaćanje je moguće u tri rate (22. aprila I rata 130 evra i 1000din, 24. juna II rata 130 evra i 1000din i 16. septembra 2016 III rata 130 evra i 1000din)

Informacije i obavezne prijave na 064/26-72-238 Snežana Milanović i na milanovic.fizio@gmail.com

Edukacija Senzorne integracije za pedagoge

Edukacija Senzorne integracije za pedagoge

SENZORNA INTEGRACIJA PREMA AYRES ® U PEDAGOGIJI/ SIAT® ZA VASPITNO OBRAZOVNE STRUČNJAKE U RAZVOJNOJ REHABILITACIJI

Senzorna integracija je termin za proces kojim nervni sistem obrađuje informacije koje putem čula (čulo vida, sluha, dodira, mirisa, ukusa) u velikom broju pristižu u naš mozak svakog trenutka. Ova neurobiološka aktivnost omogućava mozgu da organizuje i integriše sve čulne informacije (stimuluse) te ih tako integrisane koristi za kretanje, učenje i ponašanje. Integracija svih čula je neophodna da bi se ostvarila funkcionalna reakcija našeg organizma.
Razvoj senzorne integracije počinje u stomaku kada mozak fetusa oseti pokrete majčinog tela pa se dalje razvija kroz adaptivne reakcije tokom detinjstva. Uzroci poremećaja senzorne integracije su mnogobrojni, neki od njih su: oštećenja pri porođaju (za vrijeme osetljivih perioda za različite nervne puteve), nedostatak kiseonika pre, za vreme ili nakon porođaja, prerano rođenje ili traume mozga. Kod dece sa disfunkcijom senzorne integracije nervi i mišići funkcionišu dobro, ali mozak teško objedinjuje i integriše njihove funkcije. Poremećaj senzorne integracije utiče na mnoge aspekte razvoja. Odojčad i mala deca sa poremećajem senzorne integracije obično imaju teškoće sa savladavanjem puzanja, sedenja ili stajanja kao i sa savladavanjem samoregulacije i emocionalnog doživljavanja. Deca sa disfunkcijom integracije kasnije i otežano usvajaju veštine kao što su vožnja bicikla, vezivanje pertli na cipelama. Ova deca su obično nespretna i često padaju ili posrću, u predškolskom uzrastu se ne igraju vešto kao druga djeca, ne zapažaju detalje ili ne razumeju stvari onako kako razumeju druga deca. Zaostajanje u razvoju govora je veoma čest simptom. U školskom periodu najčešće ispoljavaju teškoće sa usmeravanjem pažnje, teškoće u učenju (posebno u učenju čitanja, pisanja i matematike).
Tretman za poremećaj senzorne integracije (SI tretman) je nastao 70tih godina prošlog veka i utemeljila ga je Jean Ayers. SI tretman je počeo da se razvija u Americi pa je vremenom počeo da se primjenjuje u celom svetu. Teretman sprovode sertifikovani stručnjaci koji su završili edukaciju.

EDUKACIJA ZA SI PEDAGOGE
Ciljna grupa

Stručno usavršavanje namenjeno je vaspitno obrazovnim stručnjacima koji rade s decom s teškoćama u razvoju:
• učiteljima
• nastavnicima
• vaspitačima
• pedagozima
• psiholozima
• logopedima
• specijalnim pedagozima /rehabilitatorima
• defektolozima, somatopedima
• fizioterapeutima,
• radnim terapeutima
• socijalnim radnicima.
Pregled programa:

PRVA NEDELJA, 18 oktobar – 22 oktobar 2017.
• Uvod u teoriju senzorne integracije I
• Uvod u teoriju senzorne integracije II
• Neurološka pozadina senzorne integracije, funkcionalna anatomija i fiziologija emocija
• Samoregulacija, povezanost senzorne integracije sa sposobnostima učenja
• Razvoj deteta (senzomotorni, kognitivni, emocionalni) povezanost filogeneze i ontogeneze sa smetnjama učenja i poremećajima senzorne integracije
• Dijagnostika poremećaja senzorne integracije – baseline (osnovni snimak) i druge mogućnosti

DRUGA NEDELJA, 24 januar – 28 januar 2018.
• Praksija/dispraksija, dijagnostika i tretman senzornom integracijom
• Autizam, dijagnostika i tretman senzornom integracijom
• Poremećaj pažnje i koncentracije sa hiperaktivnosti (ADHD), dijagnostika i tretman senzornom integracijom
• Smetnje učenja, dijagnostika i tretman senzornom integracijom
• Cerebralna paraliza, dijagnostika i tretman senzornom integracijom

TREĆA NEDELJA, 19 septembar – 23 septembar 2018.
• Postupci za podsticanje razvoja i njihovo planiranje, rad sa roditeljima
• Prikazi slučajeva
• Polaznici su obavezni da pripreme: snimak i analizu baseline-a, snimak podučavanja iz područja svog rada, da odrede ciljeve intervencijskih postupaka i program rada, snimak jednog tretmana, a zatim snimak kontrolnog baseline-a.

Predavači i mentori:
Iva Papić, dipl. psiholog-master, specijalizant kliničke psihologije, instruktor senzorno integracijske pedagogije, Marte Meo supervizor, voditelj Odseka za psihosocijalno-edukativnu rehabilitaciju dece i omladine u Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju «dr Miroslav Zotović» Banja Luka. Ima dugogodišnje iskustvo u radu sa decom sa teškoćama u razvoju.

Po završetku polaznik je osposobljen da:
Tokom usvršavanja steći će znanja o neurološkoj pozadini poremećaja senzorne integracije bazirana na aktuelnim rezultatima neurobioloških i neurofizioloških istraživanja. Dobiće znanja kojima će moći efikasno pomagati deci s teškoćama senzorne integracije i znatno poboljšati njihove izglede za budućnost.
Broj radnih dana: 15 (3×5 dana)

Broj radnih sati: 126 radnih sati

Vreme i mesto održavanja:

sreda – subota 12h do 21h i nedelja 9h do 15h
Logopedski centar LINGUA LOGOS Novi Beograd, Belvill, Djordja Stanojevića 11Đ

www.lingualogos.com
Maksimalan broj učesnika: 25

Cena po učesniku:

130000din /1050 eura, moguće je plaćanje na tri rate

Polaznicima kursa obezbeđen je:
• Sertifikat o pohađanju kursa/treninga;
• Zajednički ručak
• Osveženje tokom trajanja seminara (sokovi, kafa, čaj..);

Informacije o edukaciji, načinima plaćanja i prijavljivanje do 18 septembra 2017 ili do formiranja grupe na 0642672238 Snežana Milanović i na milanovic.fizio@gmail.com

Autorizovana škola Prenatal

Autorizovana škola Prenatal

Obuka zdravstvenih radnika za psihofizičku pripremu trudnica za porođaj

Cilj ove obuke je sticanje znanja o značaju timskog rada (babica i fizioterapeut) u sprovođenju psihofizičke pripreme za porođaj, mestu i ulozi svakog člana tima ponaosob, sa ciljem povećanja kvaliteta porađanja i smanjenja neželjenih negativnih posledica kako za ženu, tako i po dete. Kroz praktičan rad (vežbe) polaznici se upoznaju sa primenom aktuelnih stavova u savremenom porodiljstvu, korišćenjem najnovijih informacija o sadržaju i metodeologiji sprovođenja programa psihofizičke pripreme. Obuka se održava u prostorijama “Đuro Salaj”, Nemanjina 28.

Zakazivanje na: 3619-273, 3619-320 („Đuro Salaj“) i 064/16-82-777 (Porodično gnezdo)

Više informacija na: www.salajobrazovanje.co.rs

Jednodnevni festival zdrave i pravilne ishrane dece ” OD PRVOOG OBROKA”

Jednodnevni festival zdrave i pravilne ishrane dece ” OD PRVOOG OBROKA”

Udruženje Porodično gnezdo, besplatna Škola roditeljstva Nada Lazić i Centar za preventivnu medicinu i hrono-ishranu Dr Gifing u okviru kampanje “Prvih 1000 dana” Saveta za prava deteta grada Beograda u subotu, 19.novembra od 10 do 18h u prostoru Dorćol Platz, Dobračina 59b u Beogradu, organizuju prvi Jednodnevni festival zdrave i pravilne ishrane dece “OD PRVOG OBROKA” .

“OD PRVOG OBROKA”, jednodnevni Festival zdrave i pravilne ishrane dece, je edukativni program namenjen trudnicama, roditeljima, deci uzrasta do 7 godina, koja mogu da se na kvalitetan način zabave tokom programa i svima onima koji žele više da saznaju o pravilnom i zdravom načinu ishrane.

Program obuhvata predavanja nutricionista Centra za preventivnu medicinu i hrono-ishranu Dr Gifing i stručnjaka Udruženja nutricionista i dijetetičara predškolskih ustanova Srbije, radionice kuvanja, edukativne radionice za decu ( logoped, stomatolog, pedijatar, dermatolog, korektivna gimnastika) i edukativno – zabavnu animaciju mališana. Program predavanja i radionice su besplatne za sve posetioce manifestacije.

PROGRAM :

PREDAVANJA

 • 10 – 10.30h : Uvodjenje mlečne ishrane – nutricionista Marija Stajić
 • 11 – 11.30h : Ishrana dece posle prvog rođendana – nutricionista Ivana Ćosić
 • 12 – 12.30h : Prevencija gojaznosti dece do 3 godine – nutricionista Đorđe Pejić
 • 14 – 14.30h : Pravilna ishrana dece predškolskog uzrasta – nutricionista Vesna Zečević
 • 15 – 15.30h : Aktuelni problemi u realizaciji ishrane dece u predškolskim ustanovama– nutricionista Vesna Zečević
 • 16 – 16.30h : Uticaj ishrane na rast i razvoj deteta – pedijatar i nutricionista Dr.sci.med Ljiljana Abramović Savić

RADIONICE :

 • 12 – 13h KOREKTIVANA GIMNASTIKA ZA DECU- fizioterapeut Snežana Milanović (Igraonica KLIKER)
 • 13 – 13.30 h PRIPREMA PRVOG OBROKA – nutricionisti Centra Dr Gifing (bina)
 • 14.30 – 15 h KORELACIJA ISHRANEI NEGE ZUBA – stomatolog dr Nikolina Jakovljević, saradnik Škole roditeljstva Nada Lazić (bina)
 • 15.30 – 16h KUHINJA MINJE SUBOTE – Zepter radionica (bina)
 • 16.30 – 17h ALERGIJE I PROBLEMI KOŽE KOD DECE – dermatolog dr Dimitrije Karabahčiev, saradnik Škole roditeljstva Nada Lazić (bina)

EDU ZABAVA ZA DECU:

 • 12 – 15h LOGOPEDSKA RADIONICA – Higia Logos, logoped Tanja Lukovac
 • 11 – 16h DEČIJA KUHINJA ( eduktivna zabava za mališane)
 • 11.30, 12.30, 13.30 – ANIMATORI ZA DECU

www.facebook.com/events/1245053525537609

Emotivni razvoj deteta u prvoj godini života

Emotivni razvoj deteta u prvoj godini života

Psihički razvoj bebe je dinamički proces koji počinje već u trudnoći i tokom porođaja, a zatim od prvog dana po rođenju.

– Za razumevanje bebinog razvoja je važno da znamo kako je ljubav i nežnost koju pružamo bebi ključna za bebin zdrav razvoj.
– Do prve godine života beba prolazi kroz nekoliko faza emotivnog razvoja koje se nadograđuju i nadovezuju.
– Svaka od faza ima svoje karakteristike i postavlja specifične zahteve pred roditelje.
– Optimalna podrška bebi u emotivnom razvoju u prvoj godini daje prave osnove za dalje zdravo emotivno sazrevanje deteta.

Ovo znanje nam omogućava da pozitivno razrešimo neke od osetljivih faza u bebinom i detetovom razvoju, kao što su: hranjenje, dijalog sa bebom, kontrola obavljanja nužde, poverenje deteta u sebe i okolni svet i sl.

Temelji za razvoj samostalne, optimistične, empatične i komunikativne odrasle osobe postave se u prvoj godini života.

 

Radionica će se redovno održavati mesečno.
Radionicu vodi Jasna Lovrić, konstr. koučing psiholog
Imejl: jasna.i.lovric@gmail.com

Pronađite datum održavanja radionice/predavanja na rasporedu radionica/predavanja za mesec u kom pohađate ciklus Škole roditeljstva Nada Lazić

Klub roditelja – umeće roditeljstva

Klub roditelja – umeće roditeljstva

Roditelji se u vaspitanju dece susreću sa brojnim dilemama kako da se postave prema detetu u određenim razvojnim fazama. Na putu roditeljstva svi se susrećemo sa predivnim osećanjima, iskustvima, ali i sa izazovima, teškoćama, nesigurnostima, preispitivanjima da li nešto dobro radimo. Učešćem na ovim radionicama imaćete priliku da se upoznate sa najnovijim saznanjima iz oblasti dečje psihologije i pedagogije. Takođe, steći ćete sigurnost da ste na pravom putu i otkloniti eventualni zastoj. Siguran, zainteresovan i informisan roditelj pružiće adekvatan uzor detetu i odgajati sigurno i srećno dete.

Radionica je namenjena roditeljima dece bilo kog uzrasta, kao i budućim roditeljima. Kroz interaktivnu diskusiju sa dečjim psihologom naučićete važne smernice u vaspitavanju dece i rešićete vaše dileme u vezi sa roditeljstvom.

Teme koje se obrađuju na radionici:

 • Koji vaspitni stil da primenimo u vaspitanju
 • Gde grešimo u vaspitanju dece
 • Koje su nagrade i kazne primerene u odgovarajućem uzrastu kod dece
 • Kako se postaviti prema prvom detetu u drugoj trudnoći
 • Kako se postaviti prema ljubomori deteta
 • Kako rešavati psihološke probleme kod dece
 • Koje emocije su karakteristične za određeni uzrast i kako sa njima
 • Kako sa izlivima gneva kod dece
 • Da li decu treba fizički kažnjavati
 • Šta kada do razvoda ipak dođe…

Pronađite datum održavanja radionice/predavanja na rasporedu radionica/predavanja za mesec u kom pohađate ciklus Škole roditeljstva Nada Lazić

Aromaterapija i zdravlje trudnica i beba

Aromaterapija i zdravlje trudnica i beba

Kombinacija eteričnih ulja pomaže kod brojnih očekivanih promena kod trudnica, kao što su otoci, strije, anemija, ali i promene raspoloženja, nesanica… Masaža međice kombinacijom eteričnih ulja je posebno značajna kako bi ona bila što elastičnija na samom porođaju. Aromaterapija ima značajnu ulogu i kada je nega bebe u pitanju, posebno nega njene nežne kože, a posebna kombinacija pomaže i u periodu grčeva. Uz kombinovanje aromaterapije, nutricionista će vam pomoći da napravite najbolju kombinaciju namirnica kako biste se pravilno hranili nakon porođaja, brže oporavili, a kasnije i vratili na željenu liniju.

Logoradionica za decu od druge godine do polaska u školu

Logoradionica za decu od druge godine do polaska u školu

Na ovoj radionici roditelji dobijaju savete za mališane od druge godine pa sve do polaska u školu, uz logopedsku procenu i testiranje dece. Program se odvija u grupi do osmoro dece, a pohađanjem Logoradionice dete stiče sposobnosti koje će mu pomoći da usvoji veštine početnog čitanja, pisanja i računanja sa lakoćom.

Cilj radionice je da pospešimo razvoj funkcija i sposobnosti za usvajanje veština početnog čitanja, pisanja i računanja (predčitačke i predpisačke veštine). Na radionici se razvijaju govorno-jezičke, slušne i psihomotorne funkcije – prediktori neophodni za uspešno učenje. Time se vrši prevencija specifičnih smetnji u učenju. U prijatnom ambijentu i društvu vršnjaka (grupe se formiraju prema uzrastu i sposobnostima dece), vaše dete će rešavati zanimljive zadatke, komunicirati, a sve vreme kroz igru sticati sposobnosti koje će mu umnogome pomoći pri polasku u školu.