Category: Dodatni program

IAIM

IAIM

Obuka za sticanje sertifikata za instruktore masaže za bebe

IAIM je neprofitna organizacija koja je od 1981. godine vodeća u formiranju novih instruktora za masažu beba i čija se tehnika danas koristi u 62 zemlje sveta. IAIM program se obraća roditeljima i njihovoj sposobnosti da bebi pruže dodir koji “hrani”. Roditelji se obučavaju, oslanjajući se na snagu porodičnih veza, sa ciljem da se promoviše fizičko i emocionalno zdravlje beba i male dece. Obuke za roditelje se odvijaju u malim grupama ili na individialnim časovima.

IAIM Trener: Ewa Westman (Švedska)

Više informacija na: 062/17-50-951 (Marija Nakić) i na email: iaim.srbija@gmail.com