Marte Meo® edukacija za praktičare

Marte Meo® edukacija za praktičare

Udruženje Porodično gnezdo i Škola roditeljstva Nada Lazić Beograd, Akademija za razvojnu rehabilitaciju “Klinika za dječje bolesti” Zagreb i MARTE MEO® International Holandija, organizuju prvi put u Beogradu edukaciju za Marte Meo praktičare 22. aprila do 17. septembra 2016. u DKC Majdan, Kozjačka 3-5.

Marte Meo je komunikacioni program prihvaćen kao uspešna metoda za prirodno podsticanje komunikacije osoba koje imaju izražene teškoće u ostvarivanju kvalitetnih interakcija sa drugima. Razvijan je kao način za praktično pomaganje roditeljima autistične dece da ostvare uspešan kontakt i vremenom je prerastao u praktični program za prirodno poboljšanje komunikacije osoba svih uzrasta, od dojenčadi do starih i nemoćnih, što je dovelo do toga da se postepeno prihvata u stručnom usavršavanju kao komunikacioni standard u mnogim zemljama Evrope i sveta.

Stručno usavršavanje za Marte Meo praktičare je namenjeno:

  • stručnjacima koji se bave rehabilitacijom dece koja imaju teškoće u razvoju (lekarima, psiholozima, defektolozima, radnim terapeutima, fizioterapeutima, medicinskim sestrama)
  • onima koji se bave vaspitanjem dece (članovima stručnih timova pedagoških ustanova učiteljima i vaspitačima)
  • roditeljima

Kurs vodi:

Silvija Philipps Reichherzer, prof. psihologije, AMI Montessori specal edukator 3-6, Marte Meo licencna supervizorka, voditelj uvodnih kurseva i stručnih usavršavanja Akademije za razvojnu rehabilitaciju u području Montessori pedagogije i Marte Meo® prirodne potpore razvoju. Ima dugogodišnje iskustvo u radu sa decom sa teškoćama u razvoju. Autor je radnih listova za razvoj grafomotorike “Igre olovkom” i knjige “Montessori priprema za život-odogoj neovisnosti i odgovornosti”.

Edukacija se sastoji od 30-40 sati (22.-23. aprila, 24.-25. juna i 16.-17. septembra 2016.) u kojima se putem video zapisa komunikacijskih interakcija sprovodi analiza I utvrđivanja Marte Meo® elemenata kojima se ostvaruje kontakt, saradnja i vođenje sa ciljem primene Marte Meo® metode u svakodnevnom radu sa osobama, pre svega decom sa smetnjama u razvoju.

Polaznici edukacije će dobiti međunarodno priznate sertifikate za Marte Meo praktičare.

 

Cena tromesečnog seminara: 390 evra i 3000din

Plaćanje je moguće u tri rate (22. aprila I rata 130 evra i 1000din, 24. juna II rata 130 evra i 1000din i 16. septembra 2016 III rata 130 evra i 1000din)

Informacije i obavezne prijave na 064/26-72-238 Snežana Milanović i na milanovic.fizio@gmail.com