Autorizovana škola Prenatal

Autorizovana škola Prenatal

Obuka zdravstvenih radnika za psihofizičku pripremu trudnica za porođaj

Cilj ove obuke je sticanje znanja o značaju timskog rada (babica i fizioterapeut) u sprovođenju psihofizičke pripreme za porođaj, mestu i ulozi svakog člana tima ponaosob, sa ciljem povećanja kvaliteta porađanja i smanjenja neželjenih negativnih posledica kako za ženu, tako i po dete. Kroz praktičan rad (vežbe) polaznici se upoznaju sa primenom aktuelnih stavova u savremenom porodiljstvu, korišćenjem najnovijih informacija o sadržaju i metodeologiji sprovođenja programa psihofizičke pripreme. Obuka se održava u prostorijama “Đuro Salaj”, Nemanjina 28.

Zakazivanje na: 3619-273, 3619-320 („Đuro Salaj“) i 064/16-82-777 (Porodično gnezdo)

Više informacija na: www.salajobrazovanje.co.rs