Psihomotorni razvoja beba uzrasta 4 do 18 meseci

Psihomotorni razvoja beba uzrasta 4 do 18 meseci

U grupi sa drugim roditeljima i bebama uz podršku i pomoć diplomiranog fizioterapeuta roditelji uče kako da na pravilan način stimulišu psihomotorni razvoj svoje bebe. Za pravilan razvoj važno je da beba boravi u određenim položajima i izvodi aktivnosti primerene njenom uzrastu koje je pripremaju za puzanje, sedenje i hodanje. Na radionicama roditelji uče kako da biraju i koriste igračke kako bi beba dobijala adekvatnu stimulaciju i razvijala krupnu i finu motoriku.

Pronađite datum održavanja radionice/predavanja na rasporedu radionica/predavanja za mesec u kom pohađate ciklus Škole roditeljstva Nada Lazić