Tanja Lukovac

Tanja Lukovac, diplomirani logoped

Rođena je 1967. godine. Osnovnu školu završila u svom rodnom mestu Baljevcu, Medicinsku školu (Gimnazija Danica Jasnić – Mirko Luković ) završila je u Kraljevu. Višu medicinsku školu, radni terapeut, završila je u Beogradu, nakon čega i Defektološki fakultet, logopediju. Završila je master na Defektološkom fakultetu u Beogradu. Trenutno je na doktorskim studijama na Biološkom fakultetu, odsek neuronauke.

U Kliničkom centru Srbije u Beogradu, radi od 1990. do 2000. godine. Osniva Logopedski centar Higia Logos 2005. godine.

Završila je nekoliko stručnih edukacija: u Zavodu za govorno-jezičku patologiju i psihofiziološke poremećaje kao logoped na edukaciji poremećaja fluentnosti govora dece i odraslih (2001); u Zavodu za CP u Sokobanjskoj kao logoped (2002.); u Kliničkom centru Srbije, Audiologija – Fonijatrija (2002.).

Objavila je nekoliko publikacija od kojih su najznačajnije: Golubović S. Lukovac T. “Semantic abilities in children with reading disability. European Journal of Neurology (2011.); Progovorilica “Podrška u razvoju jezičkih sposobnosti deci sa jezičkim smetnjama” (1967.); Lazić N., Lukovac T. “Od zdravih roditelja do zdravog potomstva” (Razvoj govora od rodjenja do godinu dana) (2014.).

Kao stručni saradnik i predavač u Školi roditeljstva Nada Lazić prisutna je od 2012. godine.