Nadežda Lazić

Nadežda – Nada Lazić, diplomirani defektolog

Rođena je 1949. godine. Srednju i Višu medicinsku školu završila je u Beogradu nakon čega i Defektološki fakultet Univerziteta u Beogradu.

Od 1969. do 2009. godine radila je u GAK „Narodni front“. Osnovala je i bila šef Centra za edukaciju pacijenata, članova porodice i zdravstvenih radnika u GAK ’’Narodni Front“.

Od 1999. do 2003. godine radila je na Višoj medicinskoj školi u Ćupriji kao nastavnik za predmet Zdravstvena nega u ginekologiji i akušerstvu, teoretska nastava.

Od 2006. do 2008. Godine na Visokoj medicinskoj školi strukovnih studija „Milutin Milanković“ u Beogradu bila je nastavnik predmeta “Zdravstvena nega u ginekologiji i akušerstvu, praktična nastava”.

Osnivač je i predavač „Škole roditeljstva Nada Lazić“ u organizaciji Udruženja gradjana “Porodično gnezdo“.
Od 2010. pokreće projekat “Od zdravih roditelja do zdravog potomstva” pod pokroviteljstvom S.O.Savski venac.
Autor je filma “Kako sam se rodio” i tri izdanja knjige – priručnika za trudnice „Od zdravih roditelja do zdravog potomstva“. Do sada je organizovala veliki broj tribina o pravilnoj ishrani, planiranju porodice, stresu i hrani, stresu i učenju, stresu i porodici.

Od 2014. godine autor je programa za edukaciju zdravstvenih radnika ,,Prenatal“.

Od 2015. godine je Marte Meo praktičar (na edukaciji za terapeuta) i organizator i saradnik kursa Marte Meo (bazična i edukacija za praktičare).

U 2016. godini uspela je u ideji i realizaciji postavljanja tri klupe u parkovima Beograda, namenjenih mamama koje doje. U junu 2017. godine postavljena je i četvrta klupa na Adi Ciganliji.

Od januara, 2017. godine organizator je i Edukacije za pedagoge, programa Senzorne integracije, prema Ayres ® u pedagogiji.

Saradnik je časopisa Beby planet i Bebin izbor.