Jasna Lovrić, konstruktivistički koučing psiholog

Jasna Lovrić, konstruktivistički koučing psiholog
Rođena i školovala se do master studija u Beogradu. Majka tri ćerke. Radila na različitim poslovima i pozicijama i sa godinama razvoja i rada izgradila svoju profesionalnu orijentaciju u pravcu rada na problemima porodice, razvoja savremene žene, kao i emotivnog razvoja dece.
Od 2002 – 2012. godine predsednik Svetskog pokreta majki – Srbija (Mouvement Mondial des Meres Serbia) član World Movement of Mothers sa sedištem u Parizu (Make Mothers Matter, Brisel i Njujork). Najveći uspeh MMM Srbija je inicijativa i ideja 2005. godine za radionicu u Slovačkoj, sa temom ratnih i posleratnih trauma kod dece, adolescenata i žena. Uz  40 učesnika iz 19 zemalja sveta, učestvovala je sa radom “Posleratne traume dece u Srbiji uzrasta 13 – 15 godina”. Rezultat radionice je knjiga, zbornik studija i radova koja se koristi u naučnim programima. Od 2012. godine radi na razvoju i promociji ženskog preduzetništva u Srbiji. Predsednik je i osnivač Udruženja “Žene sela i grada – Mati” sa sedištem u Beogradu.
Koordinator je i organizator više od 10 konferencija, seminara i kampanja u zemlji i svetu. Radila na različitim projektima. Autor nagrađenih projekata.
Dodatne edukacije: Coaching Psyhologist, Project Management and Planning, Programming Project Preparation Facility, Personal analysis of employees, Organizational Culture Inventory, Human Resources Management, IPA Programming and Preparation Facility, Psycho-rehabilitation For Victims Of Torture, Women and Children in an Insecure World, Children at risk, The role of Women and Mother in Builiding Peace and Security, The Family as source of strength i td. Organizcije: Udruženje konstruktivista Srbije, Constructive and Inteligent Solutions Beograd, Human Synergistic International Serbia,  Center For Psychological Services Armenia, Liga voor het Kind Belgium, Worldwide Organization for Women WOW, MMM France i td.
Piše za nekoliko ženskih i porodičnih časopisa u Srbiji. Saradnik časopisa Baby Planeta.

Predavač u Školi roditeljstva Nada Lazić sa dve teme: “Emotivni razvoj deteta u prvoj godini života” i “Razvoj roditeljstva”.