Dr sci.med. dr Vojislav Živanić, specijalista ginekologije i akušerstva

Dr sci.med. dr Vojislav Živanić, specijalista ginekologije i akušerstva

 

Rođen je 1962. u Beogradu. Medicinski fakultet završio u Beogradu. Specijalizaciju iz ginekologije i akušerstva završio 1995. u Beogradu, a usavršavanje iz perinatologije u Londonu.
Magistrirao 1996. na temu „Prenatalno utvrđivanje malformacija centralnog nervnog sistema ploda sa posebnim osvrtom na njihovu ultrazvučnu dijagnostiku“. Doktorirao 2003. na temu „Uticaj porođaja na intenzitet lipidne peroksidacije i antioksidativni status porodilje i novorođenčeta”.
Do 2001. radi u Prištini, gde dobija zvanje Asistenta na katedri za ginekologiju i akušerstvo. Od 2001. do 2008. radi u Ginekološko-akušerskoj klinici „Narodni front“ kao šef odseka nterventnog ultrazvuka. Od 2008. prelazi u bolnicu „Analife“ na mesto medicinskog direktora, na kome se nalazi i danas.