Dr Nikolina Jakovljević

Dr Nikolina Jakovljević, doktor stomatologije i specijalista stomatološke protetike.

Rođena je 1980. godine u Sarajevu. Majka je troje dece. Osnovnu školu je upisala u Beogradu. Zvanje doktora stomatologije je stekla 2006.godine, na Stomatološkom fakultetu Univerziteta u Beogradu. Volonterski rad obavlja u Domu zdravlja Stari Grad, obavezan državni staž na Klinici za stomatologiju Vojno medicinske akademije u Beogradu kada polaže i državni ispit. Prvi put se oprobala kao edukator na naučnom skupu „Izazovi savremene stomatologije“ u beogradskom Sava Centru (2006.)

Od 2010. god vodi stomatološku ordinaciju „Zubbi“ na Vračaru u Beogradu.
U edukativnom centru GC Europe u Luvenu u Belgiji završila je kurs o najsavremenijim metodama minimalno invazivne stomatologije u oblasti protetike i konzervativne stomatologije (2014.), a sledeće godine je u Luvenu u edukativnom GC Campusu bila jedna trideset i pet izabranih lekara iz 25 zemalja sveta, u programu koji se bavi direktnom razmenom znanja, iskustva i inovacija u oblasti stomatoloških materijala koji omogućavaju vrhunske estetske rezultate.

Nikolina Jakovljević se upoznala sa Školom roditeljstva Nada Lazić u svojoj prvoj trudnoći kada je pratila sva predavanja.

Od 2011. godine je saradnik i predavač Škole roditeljstva Nada Lazić na temu „Savremena stomatologija i roditeljstvo“. Od 2016. godine uključena je u rad u okviru radionic:a „Biosave letnja škole roditeljstva Nada Lazić”. Motivacija joj je edukacija roditelja kroz promovisanje uloge ispravne ishrane i navika u oralnom zdravlju i razvoju lica i vilica.