Šta je važno da znate o matičnim ćelijama ?

Šta je važno da znate o matičnim ćelijama ?

Matične ćelije su ćelije koje nastaju u prvih nekoliko nedelja trudnoće i imaju neograničen potencijal za razvoj svih tkiva i organa. Deo tih ćelija ostaje do samog kraja trudnoće kada ih možemo prikupiti iz krvi pupčane vrpce i kasnije tokom života upotrebiti za lečenje nekog stanja ili bolesti.

Matične ćelije
Prvo lečenje matičnim ćelijama iz pupčanika sprovedeno je pre nepunih 30 godina, Danas moderna medicina matičnim ćelijama leči preko 100 bolesti koje su do pre samo nekoliko godina bile neizlečive. Matične ćelije iz pupčanika zbog svog neograničenog potencijala regeneracije svake godine postaju sve važnija terapijska opcija u do sada neizlečivim bolestima.

Proces uzimanja matičnih ćelija je siguran kako za majku tako i za dete. Ginekolog uzima krv iz pupčane vrpce tek kada je beba porođena i pupčana vrpca presečena. Takođe, proces je potpuno bezbolan.

Matične ćelije se potom transportuju do banke matičnih ćelija u koju moraju da stignu u roku od 72 sata. Potom se obrađuju i zamrzavaju u tečnom azotu na dugi niz godina. Prednost ima zamrzavanje pune krvi jer se u njoj sačuvaju sve vrste matičnih ćelija(CD34+,mezenhimalne,neograničene somatske,slične embrionalnim…) dok se kod separacije čuvaju samo CD34+ matične ćelije. Pre zamrzavanja obavezna je provera uzorka i brojanje svih vrsta matičnih ćelija kako bi se znalo da li će od uzorka biti moguće u budućnosti napraviti transplantat. Tek ako matične ćelije ispunjavaju kriterijume, one će biti zamrznute.

U slučaju da zatrebaju za lečenje, matične ćelije se odmrzavaju, potom obrađuju i pripremaju za transplantaciju. Za njihovu pripremu potrebna je tehnička opremljenost banke matičnih ćelija i veliko iskustvo kako bi se od tih mladih ćelija velikog potencijala napravio dobar transplantat. Pored deteta od kojeg su uzete matične ćelije, njih u određenom broju slučajeva mogu primiti i najbliži srodnici kao što su braća,sestre i roditelji.