Gospođa Nada Lazić o našoj Školi roditeljstva na TV Žena.rs

Gospođa Nada Lazić o našoj Školi roditeljstva na TV Žena.rs

Gospođa Nada Lazić, doajen i osnivač Škole roditeljstva Nada Lazić, govori o razlozima za pokretanje svoje škole pre 18 godina. Škole koja je prva na našim prostorima i prva uvodi ovakav način rada i obrazovanja tokom trudnoće, u važnoj životnoj fazi o kojoj nas niko ne obrazuje “roditeljstvu”.

Gospođa Nada je osmislila koncept ove vrste edukacije, osmislila teme i aspekte problema koji treba da su obuhvaćeni ovakvom školom. Autor je programa koji je kasnije repliciran u mnogim školama koje su se naknadno otvarale, upravo prateći iskustva Škole roditeljstva Nada Lazić.

Četrdeset godina radnog iskustva u zdravstvu i problemima roditeljstva i sedamnaest godina postojanja Škole roditeljstva Nada Lazić. Dvadeset tema i predavača, afirmisanih profesionalaca, profesora i akademika. To je naša referenca. To je ono po čemu smo posebni i pouzdani!