Značaj ultrazvučnih pregleda u trudnoći

Značaj ultrazvučnih pregleda u trudnoći

Već u desetoj nedelji trudnoće plod, iako je dug svega par centimetara, ima sve odlike malog čoveka – oči, uši, ruke, noge, što se lepo vidi na ultrazvuku. Saznajte u kojim nedeljama trudnoće se obavlja koji ultrazvučni pregled i šta vaš lekar sve proverava…

Kada žena posumnja da je trudna, nije dovoljno da to potvrdi tako što će uraditi test mokraće ili vrednosti hormona u krvi. Ultrazvučni pregled na samom početku trudnoće je važan da bi potvrdio trudnoću i utvrdio da je ona u materici. Takođe, UZ pregled u ranoj fazi trudnoće (oko 7-10 dana po izostanku menstruacije), omogućava uočavanje ploda i njegove vitalnosti. Nakon što se trudnoća potvrdi, kontrola bebe ultrazvukom radi se na 6-8 nedelja.

Koje vrste ultrazvučnih pregleda se obavljaju u trudnoći?

Postoje dve vrste ultrazvučnih pregleda u trudnoći – standardni i detaljni (tzv. ekspertski). Ekspertski ultrazvučni pregled ploda je najdetaljniji, i, samim tim, najpouzdaniji pregled bebe u trudnoći. Za razliku od detaljnog (ekspertskog) pregleda, na standardnom ultrazvučnom pregledu gleda se znatno manje anatomskih detalja ploda. Ovo se naročito odnosi na fetalno srce, meka tkiva i slično. Svim trudnicama se savetuje makar jedan detaljan (ekspertski) ultrazvučni pregled, a optimalna su dva – prvi od 11. do 14. nedelje, a drugi oko 20. nedelje trudnoće.

Zašto je važan pregled oko 12. nedelje?

Prvi pregled na kome je moguće prilično detaljno pregledati bebu radi se oko 12. nedelje trudnoće. U odnosu na početak trudnoće kada je izgledala kao zrno pasulja, sada je pravi mali čovek! Roditelji na ekranu vide bebu, njene ručice, nožice, živahne pokrete. Doktor pažljivo posmatra ne samo spoljašnji izgled bebe, već i kako su formirani njeni unutrašnji organi – srce, bubrezi, želudac… Važan deo pregleda je i merenje nabora na bebinom vratu (tzv. NT ili nuhalna translucenca) koje u kombinaciji sa analizom iz mamine krvi (poznate pod nazivom „dabl“ test), pokazuje kojoj trudnici treba da se uzme plodova voda za genetsku analizu bebe (amniocenteza). Opisanim postupkom („dabl“ test i merenje vratne brazde) se otkriva oko 90% svih slučajeva Daunovog sindroma (mongoloidizma).

Zašto se radi detaljan ultrazvučni pregled oko 20. nedelje?

Ultrazvučni pregled oko dvadesete nedelje zahteva posebnu pažnju ginekologa. Beba je „velika taman kolika treba da bude“ za najdetaljniji pregled u trudnoći. Šta sve doktor tokom ovog pregleda treba da vidi?

Srce (tzv. fetalna ehokardiografija)
Uz pomoć savremenih i preciznih ultrazvučnih aparata, doktor pronalazi i analizira sve važne preseke srca i proverava da li su tu komore, pretkomore, veliki krvni sudovi srca, kakav je njihov položaj i međusobni odnosi u prostoru, na koji način struji krv kroz ovaj organ, kako rade zalisci…
Detaljan pregled spoljašnjeg izgleda i građe unutrašnjih organa bebe
Doktor pregleda bebu bukvalno „od glave do pete“, pri čemu analizira čak i vrlo sitne anatomske detalje (npr. izgled očnih sočiva).
Posteljica i količina plodove vode
Pored toga što lekar lokalizuje posteljicu (najvažniji podatak je njena udaljenost od grlića materice), pregledom se utvrđuju njena debljina i izgled. Utvrđuje se i količina plodove vode što je posredan znak stanja bebe.
Šta doktor gleda u periodu posle 24. nedelje?

Standardni ultrazvučni pregledi posle 24. nedelje podrazumevaju sledeće:
Standardni anatomski pregled
Iako je detaljan pregled već urađen, građa bebe se proverava tokom svakog narednog pregleda. Razlog je mogućnost uočavanja tzv. razvojnih anomalija (tj. anomalija koje se ispoljavaju u kasnijoj fazi trudnoće – npr. neki poremećaji srca, moždanih šupljina, creva itd.). Na sreću, ove situacije su veoma retke.
Pozicija i izgled posteljice, količina plodove vode
Kontrola (Doppler) materičnih i pupčane arterije
Ovaj deo pregleda procenjuje protok u dvema arterijama materice, inače glavnim snadbevačima bebe kiseonikom i hranljivim materijama. Merenjem protoka kroz arteriju pupčanika procenjuje se vitalnost bebe.
Procena rasta i ponašanja bebe
U ovoj fazi trudnoće sagledava se i da li plod raste simetrično i skladno. Značajno usporavanje ili ubrzanje rasta, kao i asimetrija (nesklad) u građi bebe, važno je upozorenje i znak koji upućuje na dalja ispitivanja. Aktivnost bebe je važna karakteristika njenog stanja. Tokom pregleda neophodno je uočiti makar jedan period njenih živahnih pokreta.
Šta još treba znati?

Ultrazvuk je zaista odlično, ali nije idealno dijagnostičko sredstvo. Neke anomalije se uočavaju lakše, a neke vrlo teško. Na primer, poremećaji u formiranju dugih kostiju se relativno lako otkrivaju, dok se anomalije mekih tkiva (lica, šake), rascepi nepca, kao i poremećaji srca, uočavaju znatno teže.

Poremećaje u razvoju nekih organskih sistema (na primer nižih delova creva) vrlo je teško, a neretko i nemoguće otkriti u trudnoći.U svakom slučaju, redovnom i pravilnom kontrolom trudnoće, uz bar jedan detaljan pregled ploda ultrazvukom, ginekolog, a samim tim i buduće mame i tate, biće znatno sigurniji da će se roditi zdrava beba.

Dr sci med. Vojislav Živanić, ginekolog
Stručni saradnik Škole roditeljstva