Postupanje sa bebom do uzrasta od tri meseca – dileme, praktična pitanja i vežbe

Postupanje sa bebom do uzrasta od tri meseca – dileme, praktična pitanja i vežbe

Radionica za trudnice i za mame, tate i bebe “Postupanje sa bebom do uzrasta od tri meseca – dileme, praktična pitanja i vežbe”, odnosi se na pravilno postupanje sa bebom – uzimanje, držanje, nošenje, igranje, vežbanje, masažu i druge aspekte postupanja sa bebom, kako bi mogli čak i pre nego što se beba rodi da ovladate ovim veštinama a takođe kako bi mogli od prvog dana po dolasku kući da ih pravilno primenjujete – i mama i tata. Radionicu vodi gospođa Nada Lazić, diplomirani defektolog i traje dva sata.

Većina roditelja iz straha da ne povrede bebu rade samo ono što je neophodno, hrane je, kupaju i menjaju pelene, a onda je ostavljaju da leži u krevecu, nosiljci ili kolicima. Način na koji to rade i položaji u kojima beba boravi od presudnog su uticaja na formiranje šema pokreta. Pravilno postupanje sa bebom ima za cilj podsticanje senzomotornog razvoja. Zato je važno da roditelji blagovremeno budu upoznati sa postupcima koji će sprečiti formiranje nepravilnih šema pokreta kao što je zabacivanje glave unazad, ukrštanje nogu, izvijanje trupa u most, grčenje i stezanje mišića ruku što će otežati ili onemogućiti ono što beba treba samostalno da uradi, da podigne glavu, okrene se sa leđa na stomak, osloni se o podlaktice i šake kada je na stomaku, uzme i drži igračku u ruci.

Ispravnim uzimanjem, držanjem, nošenjem bebin mozak dobija informacije o adekvatnim položajima koje telo zauzima. Nekada su razlike gledano spolja male, ali suštinski veoma značajne i upravo od toga zavisi u kom pravcu će teći razvoj motorike.

Igra je veoma važan faktor razvoja, pravilno odabrane igračke i način kako se bebi nude određuju kako će se kod deteta razvijati njegove sposobnosti, najpre fizičke, a onda i saznajne. Uz stručnu pomoć budući roditelji će na radionici imati priliku da na bebama lutkama uvežbavaju postupanje sa bebom, masažu za olakšavanje grčeva i stimulaciju pažljivo odabranim igračkama.

Pronađite datum održavanja radionice i druge informacije pronađite na  rasporedu radionica za mesec u kom pohađate ciklus Škole roditeljstva Nada Lazić

Izvor: Škola roditeljstva Nada Lazić