Logoradionica za decu do 24 meseca

Logoradionica za decu do 24 meseca

U grupi sa roditeljima i njihovim mališanima do 24 meseca, dobićete stručne savete i odgovore na pitanja, naučićete kako da pravilno stimulišete psihomotorni razvoj deteta, kroz igru, bez straha, sa mnogo ideja i raznih vežbica. Program se odvija u grupi od 6-8 dece sa roditeljima. Za decu rođenu sa izvesnim rizikom, sprovodi se poseban program vežbi.

Da se podsetimo:

  • Govorni razvoj započinje od rođenja.
  • Uloga pravilne stimulacije ubrzava detetovo učenje, a time i psihomotorni razvoj.
  • U ranom detinjstvu se formira temelj za razvoj govora.
  • Stimulacija gesta, motorike tela, fine motorike šake, imitativnih sposobnosti, slušanja – ubrzava razvoj govora, koji je zapravo i osnova mišljenja.
  • Važno je iskoristiti tzv. „Zone naprednog razvoja“, odabrati pravilno materijal za igru, sinhronizovati gledanje, slušanje i pokret.