Savremena stomatologija i roditeljstvo

Savremena stomatologija i roditeljstvo

Značaj oralnog zdravlja. Kako izabrati pravog lekara i šta od njega zahtevati?  Koji tretmani mogu i treba da se rade u trudnoći, pre i posle nje?  Stomatološki preblemi kod dece, urođene anomalije, smena mlečnih zuba. Kako motivisati dete i naučiti ga da pravilno održava higijenu usne duplje? Zaštita i profilaksa, minimalno invazivni tretmani, povrede i prelomi…

Predavač: Dr.Milica Dišić, stomatolog