Kažnjavanje deteta

Kažnjavanje deteta

Jedna od velikih dilema roditelja je kako vaspitati dete? Kako podići dete a da ono nauči važne stvari? Kako da ne razmazimo dete?

Potrebno je da razlučimo šta svaki od ovih pojmova znači. Pre svega potrebno je da razdvojimo: „Da dete nauči šta treba“ od „Da kaznimo dete“.

Svaka porodica je priča za sebe i pravila se jednostavno ne mogu linearno prenositi. Nešto je i kulturološko ili religiozno pitanje u vaspitanju. Ne postoji jedno rešenje za sve. Ali postoji tačka zdravog razuma i ljubavi za dete koja će vas voditi u pravom smeru.

Potrebno je da naša deca postanu samostalna bića koja će znati da na zdrav način prime kritiku i daju kritiku što je jedan od važnih aspekata odrastanja i zrelosti.

Jedno je važno da razlučite: deca i roditelji treba da se uvažavaju ali nisu jednaki. Roditelj je odrasla osoba a dete je malo. Detetu je potrebno vođstvo, struktura, uputstvo. Roditelji koji znaju šta hoće za svoje dete neće dopuštati detetu da radi šta hoće samo zato što se buni. Takođe neće postavljati previše kruta pravila koja čine da je dete na neki način uvek u „grešci“.

Pre svega, roditelji koji znaju šta hoće i u kom pravcu vaspitavaju svoje dete, neće vređeti dete, ponižavati ga, telesno ga povređivati nego će mu pravila pokazivati na miran i zreo način.

Nemojte gubiti iz vida da ste u tom odnosu roditelj – dete, vi ti koji ste zrela i odgovorna osoba. Ne svađajte se sa detetom kao da ste drugo, malo veće dete. Rodtelji koji umeju da budu iskreni prema sebi će uvek prepoznati gde su preterali i kada su mogli i drugačije da postupe. Nemojmo da zaboravimo da našom agresivnošću i unižavanjem deteta dajemo detetu zeleno svetlo da i ono bude jednog dana prema nama i prema drugima neko ko unižava i agresivan je.

Kada se dete uči nečemu i kažnjava, to treba da se radi tako da dete ni jednog trenutka ne posumnja u svoju vrednost kao ljudskog bića.

Roditelji treba svojim vaspitavanjem da postignu da dete nauči da neka ponašanja snose posledice i da te posledice nisu dobre i prijatne. Ako padne boleće ga, ako uđe u baru biće mokar, i td. Poenta je u tome da dete odluči da će raditi one stvari zbog kojih će mu biti bolje jer zna posledice.

Ukoliko dete radi stvari da ne bi dobilo kaznu onda niste naučili dete da razmišlja i ima poverenja u svoje izbore i odluke nego ste ga naučili da u životu izbegava kazne.

Kada dete traži da radi nešto, upotrebite zdrav razum. Ne postoji opravdan razlog da dete ruši stvari sa stola kada treba da se igra svojim igračkama. Ne postoji ni jedan opravdan razlog da se penje na stolove ili elemente jer će se ubrzo peti i na prozor i ogradu terase.

Naravno da je potrebno da postavite zabranu. Međutim uradite to tako što ćete objasniti detetu zašto je nešto opasno i vrlo jasno mu reći da vi to ne možete dozvoliti jer bi se tako povredilo. Dete će se možda buniti i plakati ali njegovo je da uči, da pokušava da probija granice i da u nekim slučajevima nauči gde su granice i da ih ne može proći.

Striktnu doslednost čuvajte za važne i opasne situacije kao što je struja, visina, ključala voda, prelaženje ulice, vezivanje pojasa.

Striktna doslednost nije potrebna u manje važnim dnevnim stvarima: da li je pojelo sve iz tanjira, da li je obuklo pogrešne čarape ili da li hoće da se tušira ili kupa. Da li spava sa medom ili 10 igračaka. Da li pije vodu iz čaše ili traži još uvek dečije verzije čaša. Ako ne naučite da budete fleksibilni u malim stvarima, dete ćete neprekidno nešto opominjati i neprekidno ćete biti „nezadovoljni“ detetom. Odnosno ono neprekidno neće valjati. A to nije osnova za dobro vaspitanje.

Dobro vaspitanje je usaglašen stav roditelja, pun ljubavi, jasno postavljene granice, postavljanje svog roditeljskog autoriteta vrlo jasno. Objašnjavanje a ne vikanje i vređanje. Međusobno uvažavanje ali tako da se zna ko vodi.

Jedan izuzetak čine tantrumi (napadi besa) koji prate jednu razvojnu fazu odrastanja malog deteta. Oni zahtevaju posebnu pažnju i različit pristup.

Izvor: Škola roditeljstva Nada Lazić