Kako da pripremite starije dete za dolazak bebe?

Kako da pripremite starije dete za dolazak bebe?

Kada se mama vrati kući sa bebom, starije dete može da reaguje nerazumevanjem za majčin stalni zamor i iscrpljenost, ali i da bude plačljivije…

Već i sam odlazak majke u porodilište u starijem detetu može da izazove uznemirenost, a kada mama dođe kući sa bebom, ono se jednostavno nalazi u čudu, ne shvata šta se događa oko njega, a često dobija manje pažnje nego pre dolaska bebe i može da se oseća zanemareno. Zato je važno da starije dete pripremite za veliku promenu koju donosi dolazak novog člana porodice.

Recite detetu na vreme lepu vest

Detetu od četiri godine treba saopštiti što pre, čak pre nego što se to kaže rodbini i bliskim prijateljima, da će dobiti brata ili sestru. Potrebno je da mu se objasni, na njemu razumljiv način, osnovne stvari o začeću i trudnoći, kako bi ono makar i delimično bilo upoznato sa tim koliko je beba, koja tek treba da dođe, njemu bliska. Priče o rodama i slične, na prvi pogled izledaju simpatično, ali one ne pomažu vašem detetu da na pravi način shvati situaciju. Knjige sa slikama i ilustracijama nekad mogu da budu od dragocene pomoći, da dete razume kako to beba dolazi. Ako dete ima manje od četiri godine, sa slikovitim objašnjenjima ipak bi trebalo sačekati izvesno vreme. To je još uvek uzrast u kome je dete isuviše okrenuto sebi, sa stalnom neodoljivom potrebom da bude u centru pažnje. U ovom uzrastu deca mogu da imaju velike poteškoće da shvate za njih potpuno nerazumljiv pojam kao što je nerođeno dete.

Ne obećavajte nerealne stvari

Sa približavanjem termina porođaja, i u kući vidljivih priprema za dolazak bebe, dete postepeno počinje da shvata pravo stanje stvari. U prikladnim situacijama detetu treba pričati kako mami raste stomak, zato što beba raste, kako bi ono polako shvatalo šta se zapravo događa. Pogrešno je detetu obećavati kako će sve biti isto kada beba dođe, zato što tako jednostavno neće biti. Umesto toga, svom detetu često ponavljajte da ćete ga voleti isto kao do sada i pomozite mu da shvati pozitivnu stranu dolaska brata ili sestre. Najmanje razumevanja ima dete u uzrastu između dve i tri godine, jer je tada veoma vezano za majku i nije u stanju da razume pojmove pripadanja, ali i vremena, niti da razume da njegova majka može svoja osećanja da usmeri ka nekom drugom detetu. U tom uzrastu deca su veoma osetljiva na promene koje se događaju u neposrednom okruženju, pri čemu može da se oseća veoma ugroženo, čak i pri samom spominjanju dolaska novog člana u kuću.

Obavite promene na vreme

Promenu sobe, kreveta ili navikavanje na nošu (naravno ako je dete u tom uzrastu), treba obaviti pre nego što dođe beba. Ukoliko to nije bilo moguće, potrebno je promene odložiti za izvesno vreme, dok se stanje u kući ne normalizuje. U protivnom će se starije dete osećati zapostavljeno, usamljeno i obeshrabreno, što će samo produbiti stres u kome se već nalazilo. Na vest o dolasku bebe, starije dete može naglo da promeni ponašanje. Ono je u stanju da od vas traži da ponovo nosi pelene, da pije mleko iz flašice, da drži cuclu u ustima i neće dozvoliti ni za trenutak da se odvoji od majke. Sve su ovo načini kojima dete pokušava da skrene pažnju na sebe.

Dodelite mu važnu ulogu

Najbolji način izbegavanja izrazito ljubornog ponašanja je veće angažovanje starijeg deteta u pripreme oko dolaska bebe. Zajedno sa vama treba da ide u kupovinu, da pokazujete slike kada je ono bilo dok je bilo beba ili pokazujete predmete sa kojima je volelo da se igra kada je bilo malo. Kada beba dođe kući, može se očekivati da starije dete svakim danom sve više menja svoje ponašanje, i da otvoreno iskazuje svoju ljubomoru. Istraživanja ukazuju da je potrebno ublažavati takve reakcije kod starijeg deteta, svakodnevnim angažovanjima oko dodavanja ili odlaganja predmeta oko bebe, ako se bebi nešto kupuje uvek treba kupiti neki manji poklon starijem detetu, slikati decu zajedno, ići svuda zajedno… Ukoliko se starijem detetu ne ukazuje dovoljno pažnje , posebno u vreme kada je majka veoma zauzeta oko dojenja i kada je u stalnim bliskim kontaktima sa bebom, kod starijeg deteta koje to posmatra, može da izazove osećaj zanemarenosti i jake ljubomore, koje ono može da iskazuje na različite načine i sa različitim zahtevima na kojima uporno insistira.

Pokažite ljubav delima, ne samo rečima

Zato je potrebno detetu neprekidno pokazivati i dokazivati da je vaša ljubav prema njemu nepromenjena, i to ne samo rečima nego i svakodnevnim postupcima. Postepeno saznavanje da i dalje ima svoje isto važno mesto u porodici, detetu unosi smirenje u svakodnevnom ponašanju. Bez obzira na vašu prezauzetost oko bebe, biće potrebno najmanje jedan sat dnevno posvetiti se isključivo starijem detetu. Tada sa njim treba pričati, čitati mu ono što ono voli, razledati omiljene slikovnice, ili ako je nešto starije, prigodnu kraću emisiju na televiziji. Time ćete pokazivati da je vaša zainteresovanost ista kao što je bila i da vam je veoma važno šta vaše dete misli i oseća ne samo u vezi bebe, nego i svim drugim događanjima u kući.

Stručni tim Škole roditeljstva