Uloga muškarca – tate tokom porođaja, u trudnoći i roditeljstvu

Uloga muškarca – tate tokom porođaja, u trudnoći i roditeljstvu

Potrebno je da muškarac preuzme svoj deo odgovornosti za brak, porodicu i dolazak deteta na svet. Tata treba da je zaštitnik, oslonac, luka ljubavi, podrška i majci i bebi.

Očevi imaju važnu ulogu u dečjem emocionalnom, socijalnom i intelektualnom razvoju. Očevo prisustvo u porodici pospešuje detetovo mentalno zdravlje i intelektualno napredovanje. U porodicama u kojima je nedostajala očinska figura ili adekvatna očinska figura, kod dece se mogu stvoriti problemi u formiranju identiteta. Takva deca mogu pokazati nedostatak sigurnosti, odloženo sazrevanje, antisocijalno ponašanje ili naglašenu introvertnost.

Dečaci koji odrastaju bez oca obično naginju ili antisocijalnom ponašanju ili preteranoj feminizaciji ponašanja i stavova. Kod devojčica koje su rasle bez adekvatne očinske figure, kasnije se mogu javiti poteškoće u uspostavljanju zdravih veza sa muškarcima.

Muškarac je deo trudničkog para, a ne samo muž trudnice i njegova uloga je veoma važna, kako u periodu trudnoće, tako i kasnije kao oca. Veoma je važno da mladi muškarac koji postaje otac preuzme u svojoj novoj mladoj porodici u potpunosti ulogu oca i muža i svoj odgovornosti.

Muškarci u periodu trudnoće pokazuju povećano interesovanje za decu, govore o sopstvenom osećanju ispunjenja i ponosa nastalim usled trudnoće, radije traže društvo poznanika koji su već očevi, više su i češće u kontaktu sa svojim roditeljima nego pre. Takođe su vrlo zabrinuti za ishod trudnoće i u tom periodu manje su uporni u svađama sa partnerkom, popuštaju joj.

Prisustvo oca tokom porođaja

Analizama toka porođaja kojima su prisustvovali i očevi utvrđeno je da:

 • Porođaj u proseku kraće traje
 • Upotrebljava se manja količina lekova protiv bolova
 • Parovi govore o većem stepenu zadovoljstva događajem
 • Govore o doživljaju zajedništva i utisku da su jače emocionalno vezani posle zajedničkog porođaja
 • Očevi koji su prisustvovali porođaju brže, bolje i lakše prihvataju ulogu oca (mereno kvalitetom i dužinom interakcije sa detetom, učestvovanjem u aktivnostima oko nege i sl.)
 • Dete koje ranije dolazi u bliži i intenzivniji kontakt sa ocem takođe ima više koristi od ovakvog zajedničkog čina

Da li postoji biološka predodređenost žene da se brine o deci?

 • Majka je ostvarila tokom trudnoće direktnu fizičku i emotivnu bliskost sa bebom. U prvim mesecima bebinog života bliskost sa telom majke, njena nežnost i prisustvo se teško mogu nadoknaditi. Otac može da zameni majku u prvim mesecima ali ne u potpunosti
 • Muškarci, isto kao i žene, razlikuju različite vrste plača kod beba i pravilno tumače plač, pridajući mu odgovarajuću poruku
 • Fiziološke promene koje se javljaju kod odraslih kada je dete uznemireno i intenzivno plače su iste kod očeva i kod majki (povišen pritisak i sl.)
 • Očevi su podjednako uspešni u nizu aktivnosti vezanih za brigu i negu dece, kao što su hranjenje, povijanje i slično, i vrlo uspešno i spremno prepoznaju mnoge detetove neverbalne signale i poruke
 • Očevi su jednako kompetentni roditelji kao i majke.

Dete i brak roditelja

Deca mogu imati i pozitivan i negativan uticaj na bračne odnose. Ona mogu povećati osećanje sreće i zadovoljstva u braku, ali mogu i poremetiti harmonične bračne odnose. To umnogome zavisi od prethodne pripreme mladog para na promene koje će doći kada postanu roditelji. Ukoliko nisu postavili prioritete i dogovor, dolazak prvog deteta meže izazvati nesporazume u braku:

 • Prvo dete smanjuje za polovinu vreme koje su do tada supružnici provodili u razgovoru
 • Teme razgovora se menjaju – glavna tema razgovora postaje upravo dete
 • Supružnici postaju i roditelji osim što su supružnici
 • Izlasci i zabave se smanjuju, način života se menja
 • Majka i dete postaju centar pažnje i interesovanja mnogih, a otac ostaje po strani
 • Može postojati negativan uticaj umora i neprekidne pažnje oko dece na seksualne odnose u braku
 • Menja se kućni ambijent

Očeva ljubomora

Realno gledano, dete uzima od roditelja deo vremena, pažnje i brige, koji su do tada bili posvećeni bračnom partneru. Upravo zato očevi veoma često pokazuju osećaj uskraćenosti, ugroženosti, ljubomore i revolta.

Ljubomora muškarca u trudničkom paru

Javlja se ponekad javlja vrlo rano, već u prvim mesecima trudnoće, i to iz dva razloga: preokupiranost žene trudnoćom i njeno stavljanje supružničkih odnosa u drugi plan i osećanje supruga da u ovom periodu svog roditeljstva ne može više da učestvuje u samom procesu trudnoće.

 1. Žiža očeve ljubomore je najčešće fokusirana na: vreme i brigu koje žena posvećuje detetu i davanje prednosti potrebama deteta.
 2. Očeva ljubomora se retko izražava na direktan način, već indirektno: postavljanje nemogućih zahteva prema detetu i supruzi, kritički odnos prema detetu i supruzi, podsmešljivost i potcenjivački odnos prema detetovim sposobnostima.

Izvor uređenog teksta iz priručnika „Od zdravih roditelja do zdravog potomstva“