Category: MAJDAN

Savremena stomatologija i roditeljstvo

Savremena stomatologija i roditeljstvo

Značaj oralnog zdravlja. Kako izabrati pravog lekara i šta od njega zahtevati? Koji tretmani mogu i treba da se rade u trudnoći, pre i posle nje? Stomatološki preblemi kod dece, urođene anomalije, smena mlečnih zuba. Kako motivisati dete i naučiti ga da pravilno održava higijenu usne duplje? Zaštita i profilaksa, minimalno invazivni tretmani, povrede i prelomi…

Predavač: Dr Nikolina Jakovljević, stomatolog

Matične ćelije i njihova primena u savremenoj medicini

Matične ćelije i njihova primena u savremenoj medicini

Šta su matične ćelije, kako i odakle se uzimaju? Zašto je važno deponovati ih po rođenju deteta? Današnja istraživanja pokazuju da je moguće koristiti matične ćelije u lečenju određenih bolesti ili kao pomoć pri obnavljanju oštećenih tkiva. Najefikasnije je u te svrhe koristiti sopstvene matične ćelije, ukoliko je to moguće.

Predavač: Dr Aleksandar Antović

Značaj psihofizičke pripreme za porođaj

Značaj psihofizičke pripreme za porođaj

Upoznavanje sa fiziologijom porođaja, fazama kroz koje porodilja prolazi, očekivanim promenama u i na telu, značajem fizičke akivnosti i kondicije za kvalitetan porođaj, kao i za period posle porođaja. Psihofizička priprema za porođaj od izuzetnog je značaja i za prevazilaženje straha od porođaja i porođajnih bolova.

Predavač: Snežana Milanović, diplomirani fizioterapeut