Category: Vesti

Obuka zdravstvenih radnika za psihofizičku pripremu trudnica Prenatal

Obuka zdravstvenih radnika za psihofizičku pripremu trudnica Prenatal

Cilj ove obuke je sticanje znanja o značaju timskog rada u sprovođenju psihofizičke pripreme za porođaj, mestu i ulozi svakog člana tima ponaosob, sa ciljem povećanja kvaliteta porađanja i smanjenja neželjenih negativnih posledica kako za ženu, tako i po dete. Kroz praktičan rad (vežbe) polaznici se upoznaju sa primenom aktuelnih stavova u savremenom porodiljstvu, korišćenjem najnovijih informacija o sadržaju i metodeologiji sprovođenja programa psihofizičke pripreme.

Zakazivanje na: 065 2700635 (Porodično gnezdo)

Stigli su priručnici!

Stigli su priručnici!

Dragi naši polaznici Škole roditeljstva Nada Lazić, koji niste dobili svoj primerak besplatnog priručnika “Od zdravih roditelja do zdravog potomstva”, obaveštavamo vas da je priručnik izašao iz štampe i da ga možete preuzeti 26.07.2017. u DKC Majdan od 18 30 do 19 30 sati.
Ako niste u mogućnosti da dođete taj dan ili niste na vreme obavešteni, kontaktirajte nas putem mejla ili telefona. Vaš primerak vas čeka.

Hvala na strpljenju!

 

Izvor: Škola roditeljstva Nada Lazić

Postavljenje peta i šesta klupa za dojenje!  Prve klupe u Novom Sadu i Nišu.

Postavljenje peta i šesta klupa za dojenje! Prve klupe u Novom Sadu i Nišu.

U okviru projekta MAMino mesto za dojenje na inicijativu Škole roditeljstva Nada Lazić, uspeli smo da prikupimo sredstva i za prve klupe za dojenje u Novom Sadu i Nišu. One su ujedno i naša peta i šesta postavljena klupa za dojenje.
Peta klupa za je postavljena je 13. jula 2017. godine na Štrandu u Novom Sadu.
Šesta klupa postavljena je u Nišu 26.07. 2017 u Gradskoj bašti.
Radujemo se zajedno sa vama. Nastavljamo sa akcijom!

 

Izvor: Škola roditeljstva Nada Lazić

Edukacija za SI pedagoge, prvi modul 18. do 22. oktobra 2017

Edukacija za SI pedagoge, prvi modul 18. do 22. oktobra 2017

SENZORNA INTEGRACIJA PREMA AYRES ® U PEDAGOGIJI/ SIAT® ZA VASPITNO OBRAZOVNE STRUČNJAKE U RAZVOJNOJ REHABILITACIJI

Udruženje Porodično gnezdo i Škola roditeljstva Nada Lazić organizuju Edukaciju za SI pedagoge.

Senzorna integracija je termin za proces kojim nervni sistem obrađuje informacije koje putem čula (čulo vida, sluha, dodira, mirisa, ukusa) u velikom broju pristižu u naš mozak svakog trenutka. Ova neurobiološka aktivnost omogućava mozgu da organizuje i integriše sve čulne informacije (stimuluse) te ih tako integrisane koristi za kretanje, učenje i ponašanje. Integracija svih čula je neophodna da bi se ostvarila funkcionalna reakcija našeg organizma.
Razvoj senzorne integracije počinje u stomaku kada mozak fetusa oseti pokrete majčinog tela pa se dalje razvija kroz adaptivne reakcije tokom detinjstva. Uzroci poremećaja senzorne integracije su mnogobrojni, neki od njih su: oštećenja pri porođaju (za vrijeme osetljivih perioda za različite nervne puteve), nedostatak kiseonika pre, za vreme ili nakon porođaja, prerano rođenje ili traume mozga. Kod dece sa disfunkcijom senzorne integracije nervi i mišići funkcionišu dobro, ali mozak teško objedinjuje i integriše njihove funkcije. Poremećaj senzorne integracije utiče na mnoge aspekte razvoja. Odojčad i mala deca sa poremećajem senzorne integracije obično imaju teškoće sa savladavanjem puzanja, sedenja ili stajanja kao i sa savladavanjem samoregulacije i emocionalnog doživljavanja. Deca sa disfunkcijom integracije kasnije i otežano usvajaju veštine kao što su vožnja bicikla, vezivanje pertli na cipelama. Ova deca su obično nespretna i često padaju ili posrću, u predškolskom uzrastu se ne igraju vešto kao druga djeca, ne zapažaju detalje ili ne razumeju stvari onako kako razumeju druga deca. Zaostajanje u razvoju govora je veoma čest simptom. U školskom periodu najčešće ispoljavaju teškoće sa usmeravanjem pažnje, teškoće u učenju (posebno u učenju čitanja, pisanja i matematike).
Tretman za poremećaj senzrne integracije (SI tretman) je nastao 70tih godina prošlog veka i utemeljila ga je Jean Ayers. SI tretman je počeo da se razvija u Americi pa je vremenom počeo da se primjenjuje u celom svetu. Teretman sprovode sertifikovani stručnjaci koji su završili edukaciju.

EDUKACIJA ZA SI PEDAGOGE
Ciljna grupa:
Stručno usavršavanje namenjeno je vaspitno obrazovnim stručnjacima koji rade s decom s teškoćama u razvoju:
• učiteljima
• nastavnicima
• vaspitačima
• pedagozima
• psiholozima
• logopedima
• specijalnim pedagozima /rehabilitatorima
• defektolozima, somatopedima
• fizioterapeutima,
• radnim terapeutima
• socijalnim radnicima.

Pregled programa:

PRVA NEDELJA, 18 oktobar – 22 oktobar 2017.
• Uvod u teoriju senzorne integracije I
• Uvod u teoriju senzorne integracije II
• Neurološka pozadina senzorne integracije, funkcionalna anatomija i fiziologija emocija
• Samoregulacija, povezanost senzorne integracije sa sposobnostima učenja
• Razvoj deteta (senzomotorni, kognitivni, emocionalni) povezanost filogeneze i ontogeneze sa smetnjama učenja i poremećajima senzorne integracije
• Dijagnostika poremećaja senzorne integracije – baseline (osnovni snimak) i druge mogućnosti

DRUGA NEDELJA, 24 januar – 28 januar 2018.
• Praksija/dispraksija, dijagnostika i tretman senzornom integracijom
• Autizam, dijagnostika i tretman senzornom integracijom
• Poremećaj pažnje i koncentracije sa hiperaktivnosti (ADHD), dijagnostika i tretman senzornom integracijom
• Smetnje učenja, dijagnostika i tretman senzornom integracijom
• Cerebralna paraliza, dijagnostika i tretman senzornom integracijom

TREĆA NEDELJA, 19 septembar – 23 septembar 2018.
• Postupci za podsticanje razvoja i njihovo planiranje, rad sa roditeljima
• Prikazi slučajeva
• Polaznici su obavezni da pripreme: snimak i analizu baseline-a, snimak podučavanja iz područja svog rada, da odrede ciljeve intervencijskih postupaka i program rada, snimak jednog tretmana, a zatim snimak kontrolnog baseline-a.
Predavač i mentor:

Iva Papić, dipl. psiholog-master, specijalizant kliničke psihologije, instruktor senzorno integracijske pedagogije, Marte Meo supervizor, voditelj Odseka za psihosocijalno-edukativnu rehabilitaciju dece i omladine u Zavodu za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju «dr Miroslav Zotović» Banja Luka. Ima dugogodišnje iskustvo u radu sa decom sa teškoćama u razvoju.

Po završetku polaznik je osposobljen da:
Tokom usvršavanja steći će znanja o neurološkoj pozadini poremećaja senzorne integracije bazirana na aktuelnim rezultatima neurobioloških i neurofizioloških istraživanja. Dobiće znanja kojima će moći efikasno pomagati deci s teškoćama senzorne integracije i znatno poboljšati njihove izglede za budućnost.
Broj radnih dana: 15 (3×5 dana)

Broj radnih sati: 126 radnih sati

Vreme i mesto održavanja:

sreda – subota 12h do 21h i nedelja 9h do 15h
Logopedski centar LINGUA LOGOS Novi Beograd, Belvill, Djordja Stanojevića 11 Đ, www.lingualogos.com
Maksimalan broj učesnika: 25

Cena celog seminara je:

130000din /1050 eura: Moguće je plaćanje u tri rate.

Polaznicima kursa obezbeđen je zvaničan sertifikat.
Obezbeđeni su:
• Zajednički ručak
• Osveženje tokom trajanja seminara (sokovi, kafa, čaj..);

Informacije o edukaciji, načinima plaćanja i prijavljivanje do 18 septembra 2017 ili do formiranja grupe na 064/2672238 Snežana Milanović i na milanovic.fizio@gmail.com

 

Izvor: Škola roditeljstva Nada Lazić