Dr sc. med. Katarina Sedlecky

Dr sc. med. Katarina Sedlecki je specijalista ginekologije i akušerstva, savetnik u Republičkom centru za planiranje porodice Instituta za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić“.
Medicinski fakultet je završila u Beogradu 1982. godine, a specijalizaciju iz ginekologije i akušerstva 1991.godine. Magistrirala je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1988. godine u oblasti Humana reprodukcija, a doktorirala na temu „Značaj ispitivanja hlamidijskog cervicitisa kod adolescentkinja“ 1999. godine.
Od početka profesionalne karijere radi u Institutu za zdravstvenu zaštitu majke i deteta Srbije „Dr Vukan Čupić“. Imenovana za načelnika Službe za dečiju i adolescentnu ginekologiju 2000. godine, a 2004. godine za načelnika Republičkog centra za planiranje porodice. Od 2014. godine je savetnik u Republičkom centru za planiranje porodice Instituta. Posebna interesovanja su dečja i adolescentna ginekologija, seksualno i reproduktivno zdravlje mladih i planiranje porodice savremenom kontracepcijom.
Veoma je aktivna u nacionalnim i međunarodnim profesionalnim udruženjima. Član je Ginekološko-akušerske sekcije Srpskog lekarskog društva, Udruženja za dečiju i adolescentnu ginekologiju Srbije i Udruženja ginekologa i akušera Srbije, Crne Gore i Republike Srpske. U Evropskom udruženju za kontracepciju i reproduktivno zdravlje (European Society of Contraception and Reproductive Health) bila je generalni sekretar od 2010. do 2014. godine, a trenutno je član Ekspertske grupe za nehormonsku kontracepciju i predavač u Školi o savremenoj kontracepciji istog udruženja.
Autor je više radova u nacionalnim i međunarodnim stručnim časopisima, više monografija i poglavlja u monografijama. Predavač je po pozivu na nacionalnim i međunarodnim seminarima i kongresima.