Dr. Jelena Damjanović

Dr Jelena Damjanović je lekar klasične medicine, homeopatije i kvantne medicine.
Medicinski fakultet je završila 2006. godine u Beogradu. Nakon studija do 2009. radi u Kliničkom centru Srbije kao klinički lekar.

U želji da spozna dublju prirodu ljudskog bića kao jedinstvene celine formira sveobuhvatan pristup u radu sa pacijentima. Svoje dalje usavršavanje nastavlja u oblasti homeopatije, akupunkture i kvantne medicine takođe na Medicinskom fakultetu u Beogradu.
Nakon završene škole u Beogradu, usledilo je usavršavanje na Međunarodnoj Akademiji za naprednu i kliničku homeopatiju u Bombaju.
Od 2010.godine primenjuje homeopatiju u svom svakodnevnom radu sa pacijentima i nastavlja sa edukacijom u različitim granama integrativne medicine.

Kontinuirana stručna edukacija iz homeopatije se nastavlja i traje do danas, kod dr Dinesh Chauhan (Indija), dr Jayesh Shah (Indija), dr Mahesh Gandhi (Indija), Ton Jansen (Holandija), dr Karim Adal (Švajcarska).

Svesna uloge koju ishrana ima u očuvanju zdravlja i prevenciji bolesti, dr Jelena Damjanović primenjuje u svom radu savetovanje i edukaciju pacijenata za zdravije navike u ishrani i poboljšanju kvaliteta življenja u svim njegovim aspektima.