Dr Miomir Miki Paštar, anesteziolog

Dr Miomir Miki Paštar, anesteziolog

Rodjen je u Kosovskoj Mitrovici , gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Medicinski fakultet je završio u Beogradu gde je obavio i obavezan lekarski staž.

Specijalizaciju “Anesteziologiju sa reanimatologijom” je obavio na Vojnomedicinskoj akademiji u Beogradu, gde je i položio specijalistički ispit sa odličnom ocenom 1996. godine.

Po završenom ispitu počinje da radi kao specijalista na Ginekološko-akušerskoj klinici “Narodni front” gde je i danas zaposlen.

Jedan je od inicijatora uvodjenja regionalne anestezije kao subspecijalističke grane,sa posebnim osvrtom na primenu epiduralne anestezije (analgezije) u porodjaju, čime se intezivno bavi preko dvadeset godina.

2014-te godine je postao načelnik Anestezije sa reanimacijom.

Kao stručni saradnik i predavač u Školi roditeljstva Nada Lazić prisutan je od samog osnivanja.

Tema predavanja je : Primena epiduralne anestezije (analgezije) u porodjaju.

Tokom predavanja trudnice saznaju o pripremi porodilje za epiduralnu anesteziju, o primeni opreme, lekova i anestetika za izvodjenje ove metode.

Najinteresantniji deo predavanja trudnicama je tehnika primene epiduralne anestezije u porodjaju.