Dr Danijela Todorović

Dr Danijela Todorović rođena je u Beogradu 6. juna 1972.

Edukacija: Završila je osnovnu školu “Sveti Sava” kao nosilac Vukove diplome, a potom prirodno-matematički smer XIV beogradske gimnazije sa odličnim uspehom.

Diplomirala je na Medicinskom fakultetu u Beogradu 2000.Specijalizaciju iz oblasti pedijatrije završila je na Medicinskom fakultetu u Beogradu 2006.

Usavršavanja: Škola ultrazvuka u pedijatriji na Univerzitetskoj dečjoj klinici u Beogradu 2007. i 2015.Učesnik je brojnih seminara kontinuirane medicinske edukacije u pedijatriji i drugim oblastima medicine, u zemlji i inostranstvu.

Veštine:Pregledi novorođenčeta, odojčeta i dece do 18 godina života, vakcinacije, sistematski pregledi, otoskopski pregledi, kožne alergo probe, pulsna oksimetrija, ultrazvučni pregledi kukova odojčadi.

Radna karijera:
• – Dom zdravlja “Savski venac” – obavezan jednogodišnji staž, lekar stažista 2001.
• – Zdravstveni centar „Južni Banat“ – služba opšte medicine, lekar opšte prakse 2002.
• – BeoLab Laboratorije – propaganda proizvoda dečje kozmetike, lekar propagandista 2002. – 2004.
• – Univerzitetska dečja klinika – volonterski rad u okviru specijalizacije iz pedijatrije, specijalizant 2002.-2006.
• – Dom zdravlja „Dr Ristić“ – služba pedijatrije, specijalista pedijatrije 2007.-2010.
• – Dom zdravlja „Jedro“- služba pedijatrije, specijalista pedijatrije 2010.-2014.
• – Specijalistička ordinacija iz oblasti pedijatrije „Pedijatrija Todorović“ – osnivač i vlasnik, specijalista pedijatrije januar 2015.

Osnivanje sopstvene privatne prakse ostvarenje je dugogodišnje želje dr Danijele Todorović.”Pedijatrija Todorović” nastala je nakon stečenog višegodišnjeg iskustva rada kao pedijatar u privatnoj praksi domova zdravlja u Beogradu.
Stručne asocijacije: Član je Lekarske komore Srbije i Udruženja pedijatara Srbije.