Stimulacija i razvoj govora

Stimulacija i razvoj govora

Razvoj govora i prepoznavanje poremećaja verbalne komunikacije, način stimulacije, razvijanje govora kod dece do treće godine starosti.

Predavač: Tanja Lukovac, logoped

Share this...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn