Jasna Lovrić, konstruktivistički koučing psiholog

Jasna Lovrić, konstruktivistički koučing psiholog
Rođena i školovala se do master studija u Beogradu. Majka tri ćerke. Radila na različitim poslovima i pozicijama i sa godinama razvoja i rada gradila svoju profesionalnu orijentaciju prema emotivnom razvoju i problemima savremene žene, porodice i deteta.
Od 2002 – 2012. godine predsednik Svetskog pokreta majki – Srbija (Mouvement Mondial des Meres Serbia) član World Movement of Mothers sa sedištem u Parizu, Make Mothers Matter, Brisel, Njujork. Glavni uspeh je kreiranje radionice u Slovačkoj sa 40 učesnika iz 19 zemalja sveta, gde je učestvovala sa temom “Posleratne traume dece u Srbiji uzrasta 13 – 15 godina”. Rezultat je knjiga zbornik studija i radova koja se koristi u naučnim programima. Od 2012. godine radila na razvoju i promociji ženskog preduzetništva u Srbiji. Predsednik je i osnivač Udruženja žena sela i grada “Mati” sa sedištem u Beogradu.
Koordinator i organizator više od 10 konferencija i kampanja u zemlji i svetu. Radila na različitim projektima. Autor nagrađenih projekata.
Dodatne edukacije: Coaching Psyhologist, Project Management and Planning, Programming Project Preparation Facility, Personal analysis of employees, Organizational Culture Inventory, Human Resources Management, Education as a aspect of the human development, IPA Programming and Preparation Facility, Psycho-rehabilitation For Victims Of Torture, Women and Children in an Insecure World, Children at risk, The role of Women and Mother in Builiding Peace and Security, The Family: source of strength i td. Organizcije: Udruženje konstruktivista Srbije, Constructive and Inteligent Solutions Beograd, Human Synergistic International Serbia, Patwork International Foundation Serbia, Center For Psychological Services Armenia, Liga voor het Kind Belgium, Worldwide Organization for Women WOW, MMM France i td.
Piše za nekoliko ženskih i porodičnih časopisa u Srbiji. Saradnik časopisa Baby Planeta.

Predavač u Školi roditeljstva Nada Lazić sa temom: Emotivni razvoj deteta u prvoj godini
života”.

Share this...
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn