Category: MAJDAN

Karakteristike motornog razvoja deteta do navršene prve godine

Karakteristike motornog razvoja deteta do navršene prve godine

Upoznavanje roditelja sa karakteristikama motornog razvoja deteta od rođenja do navršene prve godine. Upoznavanje sa pokazateljima normalnog razvoja kretanja i alarmantnim znacima nepravilnog držanja u prvoj godini života deteta kako bi se u slučaju potrebe obratili lekaru. Preporuke za stimulaciju kroz uzimanje, držanje, nošenje, korišćenje igračaka. Kratak osvrt na urođene i stečne deformitete i njihovo lečenje.

IAIM – jedinstveni program masaže koji bebama pruža osećaj sigurnosti, ljubavi i poštovanja; pomaže da se umire kada plaču, ublažava grčeve i bolove zbog rasta zuba; stimuliše sva bebina čula i podstiče psihomotorni razvoj. Roditeljima pomaže da bolje razumeju bebine potrebe, da kvalitetno provode vreme sa svojom bebom, grade samopouzdanje dok uče da budu roditelji.

Predavač: Snežana Milanović, diplomirani fizioterapeut

Savremena stomatologija i roditeljstvo

Savremena stomatologija i roditeljstvo

Značaj oralnog zdravlja. Kako izabrati pravog lekara i šta od njega zahtevati? Koji tretmani mogu i treba da se rade u trudnoći, pre i posle nje? Stomatološki preblemi kod dece, urođene anomalije, smena mlečnih zuba. Kako motivisati dete i naučiti ga da pravilno održava higijenu usne duplje? Zaštita i profilaksa, minimalno invazivni tretmani, povrede i prelomi…

Predavač: Dr Nikolina Jakovljević, stomatolog

Matične ćelije i njihova primena u savremenoj medicini

Matične ćelije i njihova primena u savremenoj medicini

Šta su matične ćelije, kako i odakle se uzimaju? Zašto je važno deponovati ih po rođenju deteta? Današnja istraživanja pokazuju da je moguće koristiti matične ćelije u lečenju određenih bolesti ili kao pomoć pri obnavljanju oštećenih tkiva. Najefikasnije je u te svrhe koristiti sopstvene matične ćelije, ukoliko je to moguće.

Predavač: Dr Aleksandar Antović

Značaj psihofizičke pripreme za porođaj

Značaj psihofizičke pripreme za porođaj

Upoznavanje sa fiziologijom porođaja, fazama kroz koje porodilja prolazi, očekivanim promenama u i na telu, značajem fizičke akivnosti i kondicije za kvalitetan porođaj, kao i za period posle porođaja. Psihofizička priprema za porođaj od izuzetnog je značaja i za prevazilaženje straha od porođaja i porođajnih bolova.

Predavač: Snežana Milanović, diplomirani fizioterapeut

error: Content is protected !!