Bio Save – Predstavnik 1. Evropske banke matičnih ćelija Vita 34

Za kvalitetnu obradu matičnih ćelija nema jeftine genetike
dr André Gerth – Predsednik Vita 34

Pre 20 godina postojala je samo jedna privatna banka krvi iz pupčanika u Evropi: Vita 34. Danas roditelji koji žele da ostave matične ćelije imaju muku da izaberu između Vita 34 i drugih banaka. Vi ne želite da se krv Vašeg deteta samo zamrzne, već želite da budete sigurni da matične ćelije u slučaju potrebe smeju i mogu da budu upotrebljene za transplantaciju?

Zašto bi u tom slučaju Vita 34 i danas bila Vaš najbolji izbor?

Odluku o tome da li da se upotrebe mlade pluripotentne matične ćelije da bi se spasio život, donosi lekar. On leči i snosi odgovornost. Njemu su važni visok kvalitet obrade matičnih ćelija, detaljni anamnestički podaci i odobrenja od strane regulatornih organa u skladu sa zakonom o lekovima i medicinskim sredstvima.

Dozvolu za skladištenje matičnih ćelija poseduju sve banke krvi iz pupčanika. Odobrenje za upotrebu matičnih ćelija za lečenje Vašeg deteta, njegovog brata ili sestre ili za donaciju ne poseduju sve banke.

Šta su matične ćelije?

Matične ćelije su nespecijalizovane. One se mogu transformisati u različite tipove ćelija u organizmu.

Matične ćelije će promeniti svet, Vita 34 je tu za Vas

Dr. André Gerth
predsednik upravnog odbora Vita 34

U krvi pupčane vrpce se nalaze:

  • HSC – Hematopoetske matične ćelije
  • MSC – Mezenhimalne matične ćelije
  • VSEL – Matične ćelije nalik embrionalnim
  • USSC – Neograničene somatske ćelije

Zbog različitih tipova matičnih ćelija koje se nalaze u krvi, Vita 34 pohranjuje celokupnu pupčanu krv, te time sprečava da se izgube matične ćelije koje će omogućiti lečenje različitih oboljenja.

Karakteristike matičnih ćelija pupčane krvi:

  • samoobnavljajuće
  • mlade
  • pametne
  • jedinstvene
  • moćne

Jedinstvene u medicini

U stvaranju i delovanju našeg tela učestvuje više miliona ćelija. Sve one imaju svoju funkciju i ulogu, tj. specijalizovane su za funkcionisanje određenog dela organizma. Upravo po ovome se razlikuju matične ćelije od ostalih ćelija tela. One su nespecijalizovane i mogu se transformisati u bilo koji drugi tip ćelija u organizmu koji je uništen tokom procesa starenja, bolesti, povreda i sl. One su izvor svih ćelija tela, a ova sposobnost regeneracije oštećenih tkiva čini ih jedinstvenim u medicini.

Blago iz krvi pupčane vrpce

Telo novorođenčeta obiluje vrednim, potentnim, vitalnim matičnim ćelijama. Tokom devet meseci one su planirale i gradile telo novog ljudskog bića. I kasnije tokom života one pomažu da se održi mehanizam regeneracije organizma. U trenutku rođenja mnogo ovih dragocenih ćelija se nalazi u krvi pupčane vrpce, koju lekar nakon presecanja drži u svojim rukama.

Osnivač Vita 34 dr Eberhard Lampeter je među prvima u Evropi u svojim istraživačkim radovima prepoznao potencijal matičnih ćelija iz pupčane krvi u terapiji autoimunih oboljenja i razvio metodu da se ovaj dragoceni dar prirode trajno konzervira. Kao vlasnik sopstvenog depoa matičnih ćelija Vaše dete bi moglo da ima korist od napretka medicine u oblasti matičnih ćelija i u slučaju potrebe odmah da dobije kompatibilne, nepromenjeno mlade i potentne matične ćelije.

Kod nas se uvek skladišti cela pupčana krv, bez odvajanja pojedinih komponenti. Na taj način sprečavamo da se izgube ćelije, koje su važne za terapiju.

Ovo je samo jedan primer, koji pokazuje s koliko pažnje i odgovornosti mi postupamo sa dragocenom pupčanom krvlju Vašeg deteta. Pomoću jednog sveobuhvatnog sistema vodimo računa o tome da Vašem detetu u slučaju potrebe i nakon nekoliko decenija bude na raspolaganju primenjiv preparat pupčane krvi.

Osnivač Vita 34 Eberhard Lampeter je među prvima u Evropi u svojim izraživačkim radovima prepoznao potencijal matičnih ćelija iz pupčane krvi i razvio metodu njihovog skladištenja.

Bio Save

Beograd, Vojislava Vučkovića 10 | T 011 369 22 06 | 069/BIOSAVE

info@biosave.rs | www.biosave.rs | www.facebook.com/vita34.serbia

www.parentsguidecordblood.org/bank_locations/biosave-serbia